2010. november 4., csütörtök

Borromeo Szent Károly

 Borromeo Szent Károly
2010. november 4. Évközi harmincegyedik hét – csütörtök

P. Steven Reilly LC

Lk 15,1-10
Abban az időben: Vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. "Ez bűnösökkel áll szóba, sőt eszik is velük" - mondták. Erre mondott nekik egy példabeszédet: "Ha közületek valakinek van száz juha, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a pusztában a kilencvenkilencet, hogy keresse az egy elveszettet, amíg meg nem találja? Ha megtalálja, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait: Örüljetek ti is - mondja -, mert megtaláltam elveszett bárányomat! Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen. Vagy ha egy asszonynak van tíz drachmája, és egyet elveszít, nem gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálja, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat: Örüljetek ti is - mondja -, mert megtaláltam elveszett drachmámat! - Mondom nektek, az Isten angyalai is éppígy örülnek majd egy megtérő bűnösnek."

Bevezető ima: Uram! Köszönöm Neked az elmélkedésnek ezeket a perceit! Add, hogy érezzem jelenlétedet lelkemben és átérezzem az örömöt, amelyet egy bűnös megtérésekor érzel.

Kérés: Uram! Adj nekem nagyobb buzgóságot a lelkek megmentésére.

1. Az emberekhez való hozzáállásunk árulkodik rólunk. A farizeusok leginkább azért kritizálják Krisztust, mert olyan embereket szólított meg, akiket ők megvetettek. Régen a bűnösöket kiközösítették és megvetették. Ma ez másképp van. Azok az emberek, akiket régen bűnösnek tartottak volna, ma a társadalom széles tömegeit alkotják. Néhányuk mai szemmel híresség lenne. De egy dolog ma is úgy van, mint régen: az embert az alapján ítélik meg, hogy kikkel barátkozik. Ezért tartották Jézust is bűnösnek, mert bűnösökkel beszélt. Aki ma a menő csoporthoz tartozik, annak van tekintélye. Jó vagy rossz, de az emberek ma is környezetük alapján ítéltetnek meg. Ez azonban egy kérdést vet fel. Én katolikus vagyok. Gyakran járulok szentáldozáshoz. Jézus sok időt tölt velem. Vajon észreveszik rajtam az emberek, hogy én sok időt töltök Jézussal? Mit gondolnak Krisztusról és a rám gyakorolt hatásáról? Láthatóak az életemben Krisztus elvárásai?

2. A 99 biztos juh. A tény, hogy Jézus utánanyúl a bűnösöknek, nagy vigasztalás számunkra. Talán egy szép emlék jut eszünkbe, hogyan mentett meg minket, mikor mesze kóboroltunk a nyájtól. Most azonban más a helyzet. A nyájhoz tartozom. Hogyan maradok meg a nyájban, hogyan vigyázok, hogy el ne kóboroljak? A jó Pásztor rengeteg segítséget ad, nekem csak élnem kell velük. Ha elhanyagolom az imádságot, ha a szentáldozáshoz rutinszerűen és buzgóság nélkül járulok, más legelőkön jár az eszem. Nagyon fontos, hogy hűek maradjunk az Egyház nyájához.

3. A mennyország öröme. Ha visszatérünk az emberek megítélésének gondolatához, könnyen rájöhetünk, miért születnek ilyen ítéletek. Emberek, akik sok időt töltenek egymással, egyre hasonlóbbá válnak egymáshoz, mert azonos érdeklődési kör vezeti őket. Jézus megnevez a példabeszédben egy ilyen közös érdeklődést: a lelkek megmentése. „Éppen így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen.” Jézus azt akarja, hogy a menyben minden megtérőnek örüljenek. Ha gyakran együtt vagyok Jézussal, egyre inkább úgy cselekszem majd, ahogy Ő tenné. Ha nem, meg kell vizsgálnom, elég időt töltök-e Vele. Megpróbálom az elveszett bárányt, akit ismerek, visszavezetni a nyájhoz?

Beszélgetés Krisztussal: Jézus! Te új erőt öntöttél a bűnösökbe, sokan szentek lettek közülük. Járjon át isteni kegyelmed, hogy tudjál működni lelkemen és cselekedeteimen keresztül. Adj nekem egy picit égő vágyadból az elveszett juhok visszavezetésére.

Elhatározás: Ma írok egy levelet vagy e-mailt egy az Egyháztól eltávolodott barátom vagy családtagom számára abban a reményben, hogy figyelmességem jó magként hull lelke földjébe.

Erdő Péter bíboros atya 2010. novemberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy elhunyt embertársaink földi maradványainak tisztelete és az értük végzett imádság erősítse egyén és közösség hitét az emberi élet értelmében és a test feltámadásában.


--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom