2010. november 4., csütörtök

Borromeo Szent Károly

Borromeo Szent Károly
 
2010. november 4. - Csütörtök

  Abban az időben vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A
  farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: „Ez szóba áll
  a bűnösökkel és együtt étkezik velük.”
  Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek
  száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet,
  s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta,
  örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait,
  és azt mondja nekik: „Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett
  juhomat.” Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő
  bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre.
  Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem
  gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem
  találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat,
  és azt mondja: „Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat.”
  Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő
  bűnösnek.”
  Lk 15,1-10


  Elmélkedés:
  Emberi szemmel felelőtlennek tűnik, ha egy pásztor otthagyja a nyájat, hogy
  egyetlen bárányt megkeressen. De csak a kívülálló számára! Könnyen azt
  mondhatnánk, hogy ne menjen sehová, ne veszélyeztesse a többi állatot! A jó
  pásztor számára azonban minden rábízott bárány fontos. Ennyire végtelen
  Isten irgalma, aki mindenkit üdvözíteni akar és mindenkinek megbocsát. Az
  irgalom Istene elindul, hogy megkeresse az elveszetteket, keressen bennünk,
  akik a bűneink tövisbokrában vergődünk, vagy elgurult pénzként heverünk
  vétkeink porában. Isten elindul felénk, hogy megtaláljon minket, tékozló
  gyermekeit, és visszavezessen házába.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Égi édesanyánk, vezesd gyermekeidet, hogy minden ember felismerje Krisztust,
  a világ Világosságát. Mutatkozzon meg még egyszer az emberiség történelmében
  Fiadnak, Jézus Krisztusnak végtelen megváltó hatalma, az Atya Irgalmas
  Szeretetének hatalma! A Szentlélek alakítsa át a lelkeket! Gyógyítsa meg
  emlékezetünket, és tisztítsa meg szívünket. Isten uralkodjon mindörökké
  közöttünk, Ő, Aki Atya, Fiú és Szentlélek.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom