2010. november 24., szerda

Dung-Lac Szent András és vietnami vértanútársai


  2010. november 24. - Szerda

  Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró
  megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.
  Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók
  elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát
  szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan
  ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem
  tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők,
  testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is ölnek. Az én
  nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a
  fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”
  Lk 21,12-19


  Elmélkedés:
  Az Egyház történelmét végigkísérik az üldözések. Szinte minden korban
  akadtak olyanok, akik a keresztényekben látták legfőbb ellenségüket. Azt
  gondolták, hogy fenyegetéssel, kényszerítéssel, bántalmazásokkal megtörhetik
  a hívőket. E próbálkozások sorra kudarcot vallottak, hiszen a keresztény
  vértanúk hősies helytállása még többeket állított Krisztus mellé, az Egyház
  mellé. Az igazán hívő ember az üldözések közepette sem feledkezik meg arról,
  hogy üdvösségének feltétele, hogy hűséges maradjon, s minden veszély, sőt
  életveszély ellenére is kitartson Jézus személye mellett. Meggyőződésből
  fakadó vallásosságunk és hiteles keresztény életünk erősítsen meg másokat is
  a hitben!
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy szüleimen keresztül számtalan
  jótéteményben részesítettél. Fizess meg nekik a sok jóért, amit velem az
  első naptól kezdve tettek; és segíts, hogy hálás lehessek irántuk. Áldd meg
  munkájukat és fáradozásukat, tartsd meg őket jó egészségben, vigasztald őket
  a megpróbáltatások idején. Engedd, hogy gazdagodjanak a jóban és őrizd meg
  őket minden rossztól. Áldd meg testvéreimet is és minden rokonomat. Ne
  engedd, hogy családunk egy tagja is elvesszék örökre, hanem egyesíts
  mindannyiunkat újra örök atyai házadban.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom