2010. november 3., szerda

Évközi harmincegyedik hét – szerda

2010. november 3. Évközi harmincegyedik hét – szerda

P. Steven Reilly LC

Lk 14,25-33

Bevezető ima: Uram! Hiszem, hogy jelen vagy, amikor imádkozom. Még akkor is tudom, hogy vársz rám, ha én magam egyáltalán nem vágyom veled tölteni az időmet. Hálából és szeretetből teljesen át akarom adni magam neked ebben az elmélkedésben.

Kérés: Uram! Add meg nekem a felismerést, hogy megéri az életszentségre törekedni.

1. Hadjárat az életszentségért. Urunk arra figyelmeztet bennünket, hogy pontosan számoljuk ki a költségeket, becsüljük meg a szükséges forrásokat, ha házat akarunk építeni. Ez úgy hangzik, mint valami gazdasági tanácsadás: az első lépés a jól átgondolt vállalkozás felé. Legyen szó egy plébániai új termének vagy egy iskola új szárnyának építéséről, nem lehet elkerülni a sok előkészítő munkát és tervet, ha sikeresen akarjuk megvalósítani elhatározásunkat. Az Úr valami hasonlót mond lelki életünkről is. Tudnunk kell, mire van szükségünk, hogy elérjük a célunkat. Hogy hangzik Jézus válasza? Sok áldozatot kell hozni. Ez ijesztően hangzik. De amint nagyon jó a kifizetett és kész házat birtokba venni, úgy az életszentségért folytatott harcot az örökkévalósággal jutalmazza Isten!

2. Mi a haditerv első célkitűzése? A válasz egyszerű: ne hagyd magad legyőzni! A második kép a példabeszédben Krisztus követésének egy fontos pontjára mutat rá. A harc kemény, és ha úgy tűnik, vesztésre állunk, inkább váltsunk taktikát, hogy elérjük célunkat. Ugyanez vonatkozik Krisztus követésére. Az életszentségért folytatott küzdelmünkben néhány csatát könnyen megnyerünk. Van azonban olyan, amibe nem szabad belemennünk. Vigyázzunk, nehogy rosszul becsüljük meg erőnket! Különösen olyan helyzetekre vonatkozik ez, mikor a bűnre vezető alkalmat nem kerüljük, mert azt gondoljuk, elég erősek vagyunk a legyőzésére. Sokszor jobb stratégia a megfutamodás, mint a harc.

3. Milyen helyet foglalnak el kapcsolataink? Terveink és erőink megbecsülésénél Krisztus nagyon radikális szavakkal beszél emberi kapcsolatainkról. Mikor azt mondja, hogy „gyűlölnünk” kell apánkat és anyánkat, valami fontosat akar a tudomásunkra hozni: bármilyen intenzívek is ezek a kapcsolatok, soha nem kerülhetnek első helyre a szívünkben. Ez a hely létezésünk forrásáé, azé a Valakié, aki gyengéd és szenvedélyes szeretettel szeret minket: magáé Istené. Ezért olyan fontos a kereszt. Ha megfigyeljük, hogyan állítja Krisztus Atyja akaratát minden egyéb dolog elé, megtaláljuk az utat, amit követnünk kell. Az Isten humora éppen abban jelentkezik, hogy ez a bizonyos „gyűlölet” azok irányában, akik az Isten utáni helyeket foglalják el életünkben, hatalmas, önátadó szeretet formájában nyilvánul meg, ha követjük Krisztust a keresztúton.

Beszélgetés Krisztussal: Ó, Jézusom, nem könnyű követni téged. Azt kéred tőlem, adjak oda mindent és vegyem fel keresztem minden nap. Kegyelmed nélkül képtelen vagyok erre. Gyenge vagyok, de hiszem, hogy annyi erőt adsz, amennyire szükségem van.

Elhatározás: Időt szánok arra, hogy végiggondoljam, valóban Isten áll-e első helyen az életemben.

A pápa imaszándéka 2010. november hónapra:
Kábítószerfüggők és szenvedélybetegségek bármely formájának áldozatai: hogy a kábítószerek vagy más függőségek áldozatai –a krisztusi közösség támogatásával - merítsenek megváltó Istenünk erejéből, életük radikális megváltoztatásához.
Kontinensre kiterjedő latin-amerikai misszió: hogy a latin-amerikai egyházak folytassák püspökeik által célul kitűzött missziójukat az egész kontinensen, és ezáltal tegyék azt Isten népe egyetemes missziós feladatának részévé.


--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom