2010. november 3., szerda

Évközi harmincegyedik hét – szerda

2010. november 3. - Szerda

  Abban az időben, amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult,
  és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét,
  gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én
  tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ engem, nem
  lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem
  ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie?
  Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem tudta,
  mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: „Ez az ember építkezésbe fogott,
  de nem tudta befejezni.” Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király
  ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe
  tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene. Mert ha nem, követséget
  küld hozzá, amikor még messze van, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki
  közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.”
  Lk 14,25-33


  Elmélkedés:
  A középkorban többször is előfordult, hogy egyes nagyvárosok katedrálisainak
  építése háborúk, járványok vagy sok esetben a pénzhiány miatt abbamaradt.
  Általában a tornyok szoktak lemaradni. A csonkaság napjainkra az épületek
  jellegzetes ismertetőjegyévé vált, de korábban bizonyára sok gúnyos
  megjegyzést kaphattak az építtetők, s biztosan a mai evangéliumban hallott
  jézusi példabeszédet is gyakran idézhették azoknak, akik nem tudták
  befejezni az építkezést, mert elfogyott a pénz. Az épületek esetében a
  lassacskán elmúló szégyenen kívül tulajdonképpen nincs különösebb
  jelentősége a dolognak.
  Lelki életünkben viszont komolya következményekkel járhat a befejezetlenség,
  a félkész állapotba való beletörődés, a félúton való megállás. Jézus az élet
  teljességére hív minket. Azt szeretné, ha nem nyugodnánk bele a félkész
  helyzetekbe, ha nem csak félig adnánk neki magunkat, hanem egész szívünkkel,
  életünk teljes felajánlásával követnénk őt. Vessünk számot önmagunkkal! Ne
  maradjunk félkész termékek! Fejezzük be a lelki épülést! Törekedjünk a
  teljességre, az üdvösségre, amely az Istennel való élet teljessége.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Uram! Add, hogy mindig félve fogadjak el másoktól szolgálatot. Amikor engem
  kiszolgálnak, nem hasonlítok Hozzád. Még kevésbé, ha elvárom másoktól a
  szolgálatot. Akkor hasonlítok hozzád, amikor én vagyok mások szolgálatára.
  Adj készséges szívet, hogy meglássam, hol van rám szükség. Végül add, hogy
  életem a megváltás ügyének szolgálata is legyen a Te önfeláldozásodba
  kapcsolódva.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom