2010. november 6., szombat

Évközi harmincegyedik hét – szombat

2010. november 6. Évközi harmincegyedik hét – szombat

P. Steven Reilly LC

Lk 16,9-15
Azt mondom hát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogyha majd elfogy, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki a kicsiben hűtlen, az hűtlen a nagyban is. Ha tehát a hamis mammont nem kezeltétek hűen, ki bízza rátok az igazit? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak."
Hallották ezt a kapzsi farizeusok, és kigúnyolták érte. De ő kijelentette: "Ti igaznak mondjátok magatokat az emberek előtt, az Isten azonban belelát szívetekbe. Ami az emberek szemében nagy érték, az az Isten előtt megvetést érdemel.

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Hozzád fordulok ma, hogy dicsérjelek és magasztaljalak. Teljes bizalommal fordulok hozzád, mert tudom, hogy szeretsz engem, és a mennybe vezetsz. Bízom irgalmadban és végtelen szeretetedben.

Kérés: Uram! Segíts nekem, hogy megszabaduljak rendetlen kötődéseimtől.

1. Rászolgálni a bizalomra. A szülők pontosan tudják, mit jelent ez! Nagyon kellemetlen a szülők számára, ha rajtakapják gyermeküket, hogy nem az igazat mondta, mikor azt meséli, hogy egy barátjánál volt tanulni. Megsérült az ősbizalom. A szobafogság után ezt mondják neki: „Hogy visszanyerd bizalmunkat, ezt meg ezt kell tenned.” Csak akkor kaphatja meg a családi autót, ha apró dolgokban fejlődött. És éppen ez Jézus üzenete számunkra a mai napon. Bűneink olyanok, mint a szülő-gyermek kapcsolatban a bizalom sérülése. Azt mutatják, hogy Isten legnagyobb ajándékaira nem vagyunk méltók, az apró dolgokkal kell elkezdenünk. Minden kegyelem, ami felé megnyílunk, képessé tesz bennünket egy másik kegyelem befogadására. Ha hűek vagyunk a kis dolgokban, Isten nagyobbakat is bíz majd ránk. Ha a mindennapok kegyelmeit észrevesszük és használjuk, megkapjuk a kegyelmek kegyelmét is, Isten szemtől szembeni látását.

2. Isten és/vagy a mammon. Ahhoz, hogy Isten bizalmát megnyerjük, helyesen kell kialakítanunk életünk fontossági sorrendjét. Nem tehetjük ugyanarra a helyre Istent és a mammont az életünkben. Nem ülhetünk meg egy fenékkel két lovat. Ha rossz szokásaink vannak, melyek akadályozzák önátadási készségünket, Isten nem tart bennünket lelkileg elég érettnek teljes bizalmára. Viszont nagyon nagy léptekkel indulunk előre, ha határozottan elindulunk, hogy szakítsunk rossz szokásainkkal. Isten kell, hogy álljon az első helyen életünkben!

3. Emberi nézőpontból a helyzeteknek csak egy része látszik. Természetesen a törekvés, hogy életünket Istennel a középpontban éljük, különböző reakciókat vált ki környezetünkből.  A farizeusok emiatt utasítják el Jézust. Szerintük Jézus egészen naiv módon áll a pénzkérdéshez. Ha pusztán emberi nézőpontból szemléljük a dolgokat, a valóság jókora része rejtve marad előttünk. Jézus a teljes képet látja. Teljesen megbízhatunk benne, hogy a jó irányba vezet bennünket. Nem kell minden helyzetre bebiztosítani magunkat.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus! Köszönöm, hogy engeded felismernem kegyelmedet, ami a világ bármilyen birtokolható dolgánál sokkal fontosabb. Törd meg a mammonhoz való kötődésemet, hogy tiszta szándékkal szolgálhassalak!

Elhatározás: Újult lelkesedéssel szentelem magam a felebarátok iránti önátadásnak.

Erdő Péter bíboros atya 2010. novemberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy elhunyt embertársaink földi maradványainak tisztelete és az értük végzett imádság erősítse egyén és közösség hitét az emberi élet értelmében és a test feltámadásában.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom