2010. november 7., vasárnap

Évközi harminckettedik vasárnap

Az élők Istene igazán élővé tesz bennünket
2010. november 7. - Évközi harminckettedik vasárnap

P. Cliff Ermatinger

Lk 20, 27 – 39
Abban az időben: Odamentek Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik tagadják a feltámadást, és megkérdezték őt: ,,Mester, Mózes előírta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, akinek felesége volt, de gyermeke nem, akkor a testvér vegye el az asszonyt, és támasszon utódot testvérének. Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt gyermek nélkül. Előbb a második, majd a harmadik vette feleségül őt, és hasonlóképpen mind a heten, gyermeket nem hagyva, mind meghaltak. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor ezek közül kinek lesz a felesége az asszony? Hiszen mind a hétnek felesége volt.” Jézus ezt felelte nekik: ,,E világ fiai házasodnak és férjhez mennek. Azok pedig, akik méltók lesznek elnyerni a másik világot és a halálból való föltámadást, nem házasodnak, és férjhez sem mennek, hiszen többé már meg sem halhatnak. Hasonlók lesznek ugyanis az angyalokhoz, és Isten fiai, a feltámadás fiai lesznek. Hogy pedig a halottak feltámadnak, azt Mózes is jelezte a csipkebokornál, amikor az Urat ,,Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének” mondta. Isten pedig nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.”

Bevezető ima: Uram, szeretlek, mert te magad vagy a szeretet. Bocsáss meg mindent, ami bennem nem a te szeretetedből való, és nem a te szeretetedet sugározza! Csak akkor leszek olyan, amilyennek te szeretnél, ha megengedem neked, hogy bennem működj.

Kérés: Uram, Jézus Krisztus, úgy tetszett a Te örök szeretetednek, hogy életre hívj engem. Megváltásod a veled való közösséget ajándékozta nekem. Add meg nekem a kegyelmet, amelyre szükségem van, hogy akaratodat felismerjem és teljesítsem, és hogy a feltámadás igaz gyermeke legyek!

1. A mi felületességünk, az Ő alapossága. Az ebben az Igében leírt találkozás kissé kellemetlenül érint minket. Sok olyan eseményre emlékeztet bennünket, melyekben átéltük, hogy a felszínesség alaposnak tűnhet, de alig ér többet, mint egy kellemetlen fecsegés. Mindannyian hallottunk már rocksztárokat, akik önmagukat prófétának tartják, vagy médiasztárokat, akik úgy nyilatkoznak az Egyházról, az élethez való jogról és más emelkedett témákról, hogy valójában nem is tudják, miről beszélnek. Egyszerűen nem tudnak felülemelkedni az előítéleteiken. Szavaik idegesítők és fájdalmasak. Hasonlóan zajlik itt is. A szadduceusok a saját nézeteik és céljaik által szembeszállnak Urunkkal, és azt hiszik, hogy alattomos éleseszűségükkel tehetnek valamit. Éppen ez a felületesség ad alkalmat arra, hogy Isten alapossága megnyilvánuljon.

2. Krisztus többet ad egy válasznál. A szadduceusok miatti szégyenünk Krisztus csodálatává változik át. Krisztus pontosan tudta, hogy mi történik ezeknek a férfiaknak szívében, és türelmesen megmagyarázta nekik, hogy hol tévednek. Az emberek átlátszó érvelésére adott válasz messze túlmutat a tanítás területén. Amint a szadduceusok felszínessége felszínre kerül, felfénylik Isten irgalmassága. Ezek a férfiak alázatossá lettek téve, nem pedig megalázottá. Nem utasították őket vissza azért, mert tévedtek, sokkal inkább arra hívták meg őket, hogy mélyebben megismerjék az igazságot. Ha megengedjük Isten Igéjének, hogy szívünkbe költözzön, akkor egészen új távlatok nyílnak előttünk, és kivezet minket előítéleteink kényelmes és kiszámítható világából. Hogy ez megtörténhessen, nyitottnak kell lennünk Isten szava iránt. Ha az Ige egyszer bebocsátást nyer, hatni fog bennünk és új fényt hoz korábban elhomályosult szívünkbe.

3. A feltámadás gyermekei vagyunk. Szent Pál mondja, hogy ha Krisztus feltámadt, akkor Isten minket is „vele együtt feltámasztott és a mennyeiek közé helyezett el Jézus Krisztusban” (Ef 2;6) Ezt meg kellett tanulniuk a szadduceusoknak és nekünk is, hogy felismerjük igazi helyünket a „feltámadás gyermekeként” , Krisztus testének tagjaiként és a mennyország örököseiként. Újra és újra feltámadunk, még akkor is, hogyha nem is vagyunk ennek tudatában. Isten szava valószínűleg eléri fülünket, de az egy élethosszig tart, hogy igazsága elérjen szívünkbe, és teljesen áthassa életünket. Olyanok vagyunk, mint az álomból ébredt emberek, akik képtelenek összegyűjteni gondolataikat. Teljesen áthatóan tör fel bennünk az igazság és a valóságra fény derül. Krisztus igazsága csodálattal tölt el minket, megnyilatkozik nekünk és meghív minket.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus Krisztus, belátom, hogy gyakran úgy viselkedem, mint a szadduceusok. Gyakran jöttem hozzád előítéleteimmel, amik benned való átalakulásomat késleltették. Segíts nekem, hogy nyitott legyen a szívem, figyeljek akaratodra és készséges legyek megfelelni annak! Bocsásd meg racionalizmusomat és szűklátókörűségemet! Bízom benned.

Elhatározás: Ma azon fogok dolgozni, hogy másokban is meglássam a feltámadás gyermekét.

A pápa imaszándéka 2010. november hónapra:
Kábítószerfüggők és szenvedélybetegségek bármely formájának áldozatai: hogy a kábítószerek vagy más függőségek áldozatai –a krisztusi közösség támogatásával - merítsenek megváltó Istenünk erejéből, életük radikális megváltoztatásához.
Kontinensre kiterjedő latin-amerikai misszió: hogy a latin-amerikai egyházak folytassák püspökeik által célul kitűzött missziójukat az egész kontinensen, és ezáltal tegyék azt Isten népe egyetemes missziós feladatának részévé.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom