2010. november 23., kedd

Évközi harmincnegyedik hét – kedd

2010. november 23. - Kedd

  Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és
  díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom, Jézus
  ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön
  nem marad, mindent lerombolnak.” Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor
  történik mindez? És milyen jelek előzik meg?” Ő így válaszolt: „Vigyázzatok,
  nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: „Én
  vagyok!” És: „Elérkezett az idő!” Ne kövessétek őket! Amikor háborúkról és
  lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie,
  de ezzel még nincs itt a vég!” Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és
  ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és
  dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen.”
  Lk 21,5-11


  Elmélkedés:
  Az egyházi, liturgikus év utolsó hetéhez érkeztünk. Az evangéliumok a végső
  időkre irányítják figyelmünket. Jézus figyelmeztetése ezen idők veszélyeiről
  az egykori a mostani tanítványoknak egyaránt szól. A gonosz általi
  megtévesztés és félrevezetés miatt sokan elbuknak. Hamis tanítással, könnyű
  ígéretekkel sokakat letérítenek majd az üdvösség útjáról, a hit útjáról.
  Bárkinek bármit elhinni nagy könnyelműség. A Krisztust követő tanítvány
  legyen mindig óvatos, vizsgálja meg a tanítást és a tanítót. Az isteni
  tanításban és igaz tanítónkban, Jézusban megbízhatunk. Ami ettől eltér, s
  ami ezzel ellenkezik, az lelkünk vesztét okozhatja. Maradjunk hűségesek
  Jézus szavához és személyéhez!
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Jézusom, addig akarok élni, amíg akarod! Addig akarok szenvedni, amíg
  akarod! Akkor akarok meghalni, amikor akarod! Az legyen, amit Isten akar,
  ahogyan akarja, ameddig akarja.
  Hofbauer Szent Kelemen
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom