2010. november 26., péntek

Évközi harmincnegyedik hét – péntek

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt 2011 szeptemberétől induló új iskolaközpontunkba.
Nyíltnapok, és bővebb információ a www.szentbenedekiskola.hu  oldalon található.   

Isten országa közel van
2010. november 26. Évközi harmincnegyedik hét – péntek

P. Todd Belardi, LC

Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak: "Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak."

Bevezető ima: Édes Jézus, hiszek benned és a Te országodban, melyet bennem és általam építesz.

Kérés: Jöjjön el a Te országod most és mindörökké!

1. Tudjátok. Jézus válaszol a tanítványok nyugtalan kérdéseire: „mikor és milyen figyelmeztető jelekkel” jön el Isten országa? Ad néhány jelet, melyek megelőzik Jeruzsálem küszöbön álló pusztulását, amint az Emberfia „felhőkön” érkezik. De ez mind nyilvánvalóvá válik, mint a közelgő nyár. Ne akarjátok kitalálni megszállottan a „mikor”-t! Összpontosítsátok figyelmeteket az ország megélésére és megismerésére most! Milyen könnyen eltérít bennünket minden, ami körülöttünk történik, még mindig milyen nehezen vesszük tudomásul, hogy az Ő országa szívünkben és másokkal megélt kapcsolatainkban van! Milyen erőfeszítéseket teszek, hogy fölfedezzem és megismerjem Isten országának követelményeit az életemben?

2. Isten Országa el fog jönni. Jézus nagyon sok képet használt Isten országának körülírására. Mint például a mustármag, melyet először nehéz fölismerni. Kezdetben nagyon kicsi és lassan növekszik. De be fog érni és mindennapi óhajjá kell válnia imánknak: Jöjjön el a Te országod! Ellent kell állnunk egy nagyon valós csábításnak. Szinte tudattalanul akarjuk egy földi királyság eljövetelét még a saját életünkben. Dolgozom és imádkozom a saját elgondolásaim szerint, hogy hamarosan elérjem célomat és megszabaduljak lelki vajúdásaimtól. Ez arra vezet, hogy könnyen elkedvetlenedem az imádságban és erényekben való előrehaladásom hiányán, és nem kevésbé az engem körülvevő problémák láttán. Nem, reménységgel kell élnem, előre haladva, de növekvő meggyőződéssel, hogy Isten országa teljességgel eljön bennem és a világban egyaránt – ha itt az ideje. Kinek az országát keresem?

3. Az én igéim el nem múlnak. Egy másik kísértés az ország eljövetelére várva, hogy a megpróbáltatások idején, melyen keresztül kell mennünk, kétségbe esünk. De Jézusról nevezett Szent Teréz szavai szerint „minden elmúlik”, de Isten marad. Semmi sem marad szenvedésünkből, ha az ország elközeleg. És ezek a „hiányok” jelentik még mindig a legértékesebb és legerőteljesebb hívást, hogy elvigyük Isten országát mások életébe, különösen azokhoz, akik épp olyan vándorok, mint mi a saját lelki életünkben. Használd az ország eszközeit: szenvedd el hittel a megpróbáltatásokat és válaszolj szeretettel, mely örök értékekkel ajándékozza meg őket. Soha ne veszítsük el a pillanatot, melyben kiérdemelhetjük a kegyelmeket és építhetjük Isten eljövendő országát. Végezetül csak az marad meg, amit Istennek és testvéreinknek teszünk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, adj nekem nagyobb hitet és bizalmat abban, hogy minden kereszt és teher - mindegy, hogy jelentéktelen vagy kicsi - eszközök a szeretet gyakorlására. Veled akarom építeni az országot. Fordítsd figyelmemet a jelen pillanat lehetőségei és követelései felé! Add, hogy türelmes munkával segítsek másokat anyagi és lelki szükségükben, hogy ők is megismerhessenek és szerethessenek téged és örömmel lépjenek be országodba!

Elhatározás: Egy lemondással az étkezésemben ma áldozatot hozok valakiért, akinek szeretnék többet segíteni.

Erdő Péter bíboros atya 2010. novemberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy elhunyt embertársaink földi maradványainak tisztelete és az értük végzett imádság erősítse egyén és közösség hitét az emberi élet értelmében és a test feltámadásában.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom