2010. november 27., szombat

Évközi harmincnegyedik hét – szombat

Évközi harmincnegyedik hét – szombat

  2010. november 27. - Szombat

  Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Vigyázzatok, hogy el ne
  nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban.
  Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap
  le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok
  szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és
  megállhassatok az Emberfia színe előtt.”
  Lk 21,34-36


  Elmélkedés:
  Egész emberi életünket és minden cselekedetünket Isten fogja egykor
  megítélni. Az ő ítélete egyszerre lesz igazságos és irgalmas. Bár e kettőt
  emberi gondolkodásunkkal sokszor nem tudjuk egymáshoz igazítani, Istenre
  azonban mindkettő igaz. Ő megmutatja irgalmát mindenkinek, aki bűnbánattal
  és alázattal közeledik hozzá, de az is igaz, hogy a megtérést elmulasztók
  büntetésre számíthatnak. Isten szándéka az, hogy megmenti lelkünket és
  feltámasztja testünket is a végső időkben. Legyünk bölcsek, és éljünk úgy,
  hogy ezt az isteni szándékot és a várható isteni ítéletet mindig szemünk
  előtt tartjuk. Minden cselekedetünkért mi vagyunk a felelősek. Ez alól Isten
  előtt kibújni senki nem képes.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Mennyei Atyám! Teljes szívemből és szabad akaratomból felajánlom magam
  Neked! Kérlek, fogadj el és rendelkezz velem tetszésed szerint. Kérlek,
  Szentlélek! Keresztelj meg a tüzeddel és ki nem alvó parázsként maradj a
  szívemben, hogy buzgón és bátran hirdessem Jézus üdvösségre hívó
  evangéliumát.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom