2010. november 2., kedd

Halottak napja

  2010. november 2. – Kedd, Halottak napja

  Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak:
  „Bizony, mondom nektek: Aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki
  engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már
  átment a halálból az életbe. Bizony, bizony mondom nektek: Eljön az óra –
  sőt már itt is van –, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát.
  Meghallják, és életre támadnak. Mert ahogyan az Atyának élete van önmagában,
  ugyanúgy megadta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. A Fiúnak hatalmat
  adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia. Ne csodálkozzatok
  ezen! Eljön az óra, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát, és
  előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek, feltámadnak és üdvözülnek; akik
  rosszat tettek, feltámadnak és elkárhoznak.”
  Jn 5,24-29


  Elmélkedés:
  Jézus szavaiból, amelyeket János evangéliumában olvashatunk, egyértelműen
  kiderül, hogy a halál után mindenki fel fog támadni. Jó vagy rossz
  cselekedetei alapján minden ember vagy az üdvösséget vagy a kárhozatot nyeri
  el. Az elkötelezett keresztény nem elégedhet meg azzal, hogy fél a
  kárhozattól, s csupán csak azért tesz kevés rosszat, mert nem szeretne oda
  kerülni. Vágyakoznunk kell az üdvösségre és tennünk kell üdvösségünkért! Az
  üdvösség beteljesedésekor megszűnik a betegség, a szenvedés és a halál,
  megszabadulunk minden rossztól. Krisztus győzelme ez, amelyben mi is
  részesülünk. Feltámadásunk a Krisztushoz való hűség jutalma.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Ima a halottakért
  Végtelenül jóságos, irgalmas Úristen! Könyörülj minden meghalt hívő lelkén,
  kik még a tisztítóhelyen szenvednek. Engedd, hogy kínjaiktól
  megszabaduljanak és örök birodalmadba felvétessenek. Annak pótlása végett,
  amivel ezek igazságodnak még tartoznak, felajánlom neked mindazt, amit szent
  Fiad e földön tett és szenvedett. Fogadd el, legkegyelmesebb Atyám, azok
  mulasztásaiért és hanyagságaiért szent Fiad jótetteinek és érdemeinek
  sokaságát; azon méltatlanságokért pedig, melyekkel téged illettek, Fiadnak
  kínjait, fájdalmait, sebeit és szenvedéseit, melyeket azokért elviselt; és
  ama büntetésekért, melyeket még el kell viselniük, a keserű halált, melyet
  szent Fiad érettük szenvedett. Engedd, hogy Fiadnak azokért is kiontott
  drága szent Vére tisztulásukra, enyhülésükre és szabadulásukra szolgáljon.
  Mutasd meg irántuk, mennyei Atyám, végtelen irgalmasságodat, és vedd fel
  őket magadhoz az örök boldogságba, hogy Téged a mennyben szentjeiddel együtt
  szüntelenül dicsérjenek és magasztaljanak. Ámen.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom