2010. november 1., hétfő

Mindenszentek


2010. november 1. – Hétfő, Mindenszentek

  Abban az időben:
  Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje
  gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
  „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
  Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
  Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
  Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést
  nyernek.
  Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
  Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
  Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
  Boldo7gok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
  Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva
  mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket.
  Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben!”
  Mt 5,1-12a


  Elmélkedés:
  A szentekben Isten él
  Évekkel ezelőtt egy idős asszonyhoz hívtak a szociális otthonba. Nyugodtan
  elmesélte, hogy férje halála után hamarosan elveszítette egyetlen gyermekét
  is, s ezt követően került az otthonba. Közel érezvén az órát, amikor el kell
  hagynia a világot, felidézte gyermekkorának legkorábbi emlékét, nagypapája
  halála napját. Emlékezett rá, hogy a tanító ember ágya mellett gyertyát
  gyújtottak, sorban jöttek a családtagok, a rokonok és a szomszédok, s
  mindenki egy üzenetet bízott rá, amit majd a túlvilágon kell átadni korábban
  elhunyt szeretteiknek. A haldoklóra bízták üzeneteiket, hogy az égben majd
  adja át azokat.
  A mai napon nem mi küldünk üzeneteket az ég felé, hanem azoktól kapunk
  üzenetet, akik eljutottak a mennyországba. Ma, Mindenszentek ünnepén a
  megdicsőültek egész serege azt üzeni nekünk, hogy törekedjünk a menny felé!
  És azt is üzenik a szentek nekünk, hogy az evangéliumi boldogságok útja
  vezet a menny felé, és ez az út járható. Ahogyan ők végigjárták ezt az utat,
  azaz életüket a Jézus által hirdetett boldogságok szerint alakították,
  ugyanígy minden embernek ezen az úton kell előrehaladnia.
  A boldogság mondások a hegyi beszédet vezetik be. Első pillantásra
  meglehetősen ellentmondásosnak tűnik számunkra, hogy Jézus a szegényeket, a
  szomorúakat és az üldözötteket nevezi boldogoknak, valamint a szelídeket, az
  irgalmasokat és a békességszerzőket. A Jézus által hirdetett boldogságok
  megvalósítása az ember számára őszinte és tiszta gyermeki lelkületet és
  Isten felé való nyitottságot eredményez. Aki ezek szerint alakítja életét,
  függetlenné válva a földi dolgoktól nem azokban keresi boldogulását, hanem
  képessé válik az Isten által adott igazi boldogság befogadására.
  Könnyen azt gondolhatjuk, hogy Jézus más-más emberekre gondol, amikor a
  szegényeket, a sírókat, a szelídeket, az éhezőket, az irgalmasokat, a tiszta
  szívűeket, a békességszerzőket és az üldözötteket boldogoknak nevezi. Egyes
  emberek a szegények közé tartoznak, mások a sírók vagy a szelídek közé, és
  így tovább. De ha jól megnézzük, hogy az ígéretek mind a mennyországban
  teljesednek be, akkor láthatjuk, hogy egy ember valamennyit elnyeri. Éppen
  ezért lehetséges, hogy Jézus nem azt akarja, hogy válasszunk egyet a
  felsoroltak közül, és nem azt szeretné, hogy találjuk meg a boldogságnak azt
  az útját, amelyik nekünk a legszimpatikusabb, hanem talán azt, hogy úgy
  törekedjünk a boldogságra, hogy valamennyi felsorolt tulajdonság meglegyen
  bennünk. Legyünk szegények és merjünk sírni, de ne féljünk a földi
  nélkülözéstől. Ugyanakkor legyünk irgalmasok, tiszta szívűek,
  békességszerzők, és ne féljünk az üldözésektől. Így törekedjünk a tökéletes
  boldogságra, s akkor miénk lesz a mennyország jutalma.
  Emlékszem egy kiváló színésszel készült interjúra, amelyben arról beszélt,
  hogy pályafutása legnehezebb feladata az volt, amikor egy szentnek a
  szerepét osztották rá. A színésznek minden esetben az általa alakított
  személy helyzetébe kell beleélnie magát. Több mint száz, a legkülönfélébb
  szerepet eljátszott már, de a szent személyének a megjelenítése saját
  bevallása szerint sem sikerült tökéletesen, Nem tudta beleélni magát egészen
  beleélnie a szent helyzetébe, mert akkor neki is szentté kellett volna
  válnia.
  Ezzel természetesen nem azt akarom mondani, hogy nem lehet megvalósítani az
  életszentséget, hanem arra szeretnék rámutatni, hogy ez nem egy szerepjáték,
  nem színpadi alakítás, nem egy felvett magatartás vagy begyakorolt
  viselkedés. A szentekben mindig van valami különleges titok, és ezt a titkot
  talán úgy lehet megfogalmazni, hogy a szentekben Isten él. A szent eljut az
  alázatnak arra a fokára, hogy mindenről lemond, hogy Isten éljen benne.
  Mindenszentek mai ünnepe figyelmeztessen minket arra, hogy még van miben
  fejlődnünk. A szentek élete pedig bátorítson bennünket, hogy érdemes az ég
  felé törekedni.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Uram, Jézusom, segíts megértenem, hogy kicsinnyé kell válnom ahhoz, hogy te
  tudj bennem növekedni. Adj nekem erőt, hogy küzdeni tudjak gyarlóságaimmal,
  bűneimmel! Nem félek attól, hogy neked adjam életemet. Elkötelezem magamat
  melletted. Az örök élet és az üdvösség reményében az evangéliumi boldogságok
  útját akarom járni.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom