2010. december 1., szerda

Advent első hete – szerda

Jézus táplál minket
2010. december 1. Advent első hete – szerda

Vadász Kinga, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

Mt 15, 29-37
Jézus ezután eltávozott innét, és a Galileai-tóhoz ment. Fölment a hegyre és leült. Nagy tömeg járult hozzá, magukkal vitték a sántákat, bénákat, vakokat, némákat és a más betegeket, s letették őket a lába elé. Mind meggyógyította őket. Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak, elámult és dicsőítette Izrael Istenét. Jézus ekkor összehívta tanítványait, s így szólt hozzájuk: "Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen elküldeni őket, nehogy kidőljenek az úton." A tanítványok megjegyezték: "Honnan szerezzünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget jóllakassunk?" Jézus megkérdezte tőlük: "Hány kenyeretek van?" "Hét - felelték -, és néhány apró halunk." Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Aztán fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, tanítványai pedig a népnek. Mindnyájan ettek és jól is laktak, s a kenyérből még hét kosár maradékot összeszedtek.

Bevezető ima: Istenem! Köszönöm, hogy az vagy, aki vagy: a szeretet. Hiszem, hogy Te vagy a mindenható Isten, és eléd jövök, hogy hódoljak neked. Bízom benned, mert tudom, hogy bármit megtennél értem, és én is meg akarom tenni érted mindazt, ami kedves neked. Szeretlek téged, mert te előbb szerettél engem. Hálát adok, hogy ismerhetlek!

Kérés: Uram, erősítsd bennem a hitet, hogy Te mindig megadod, amire szükségem van!

1. Mind meggyógyította őket: Jézus azért jött, hogy megszabadítson minket a bűntől és annak következményétől, a haláltól. Megváltói küldetésének egyik ismertetőjele a betegek gyógyítása: ennek láttán a nép dicsőíti Izrael Istenét. Jézus nem tömegesen gyógyít, hanem mindenkivel külön foglalkozik. Képzeljük oda magunkat Jézus mellé, és nézzük, hogy bánik az eléje hozott betegekkel. Megszólítja őket, meghallgatja őket, rájuk teszi a kezét. És amit csak Ő tud: olvas a szívükben. Átérzi nemcsak a testi, hanem a lelki fájdalmaikat is. Ránk is vár az Oltáriszentségben, hogy odavigyük elé a nehézségeinket, szívünk bánatát, és nála keressünk gyógyulást.

2. Nincs mit enniük. A Teremtő Isten pontosan tudja, hogy itt a földi életben az embernek szüksége van a testi táplálékra is. Jézus nem várja el, hogy az Őt követők, az Őt hallgatók lemondjanak erről. Figyelmes szeretettel gondoskodik róluk. Ahogyan Jairus leányának feltámasztása után is az első dolga, hogy ételt kér a kislány számára, így az örömhír hirdetése és a gyógyítás feladata sem tereli el a figyelmét arról, hogy az emberek éhesek. Azonban azt is tudja, hogy van egy olyan éhség, amit nem tud bármilyen táplálék kielégíteni. Korgó gyomrunk emlékeztessen minket arra, hogy a lelkünket is táplálnunk kell. És Jézus nem akármilyen táplálékot ad nekünk: saját magát az Eucharisztiában.

3. Ti adjatok nekik enni! Jézus azt akarta, hogy a kenyérszaporítás csodájának megvalósulásához a tanítványok is hozzájáruljanak. Ők azok, akik átadják Jézusnak azt a kevés élelmet, amijük van, és ők azok, akik az áldás után szétosztják azt az emberek között. Az apostolok nélkül nem jut el a táplálék az éhes emberekhez. Jézus bennünket is kér, hogy nagylelkűen adjuk oda neki mindenünket, bármilyen kevésnek is gondoljuk azt. A csodát Ő műveli, de azt szeretné, hogy közreműködjünk benne. Advent jó alkalom arra, hogy Isten megsokasítsa azt a keveset, amit ajándékba tudok adni másoknak. Elsősorban az időmet, a figyelmemet, a türelmemet, az elfogadó szeretetemet.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, úgy érzem, hogy szegény vagyok, és amim van, az alig elég saját magamnak. Segíts, hogy bízzak benned, és oda tudjam neked adni ezt a keveset! Hiszem, hogy Te az én kicsiségemmel is képes vagy csodát művelni. Köszönöm, hogy arra hívsz, hogy megváltói küldetésed részese legyek.

Elhatározás: Ma erőt veszek magamon, és Isten segítségét kérve megteszek egy olyan jócselekedetet, ami nagyon nehéz számomra.

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt 2011 szeptemberétől induló új iskolaközpontunkba.
Nyíltnapok, és bővebb információ a www.szentbenedekiskola.hu  oldalon található.   

Erdő Péter bíboros atya 2010. decemberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy bízni tudjunk Isten segítségében, és az Ő szeretetétől kísérve minden nehézség ellenére meg tudjuk újítani a magunk és egész népünk életét.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom