2010. december 13., hétfő

Advent harmadik hete – hétfő

Kérdés Jézus hatalmáról
2010. december 13. Advent harmadik hete – hétfő
Szent Lúcia szűz és vértanú

Marton Veronika, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

Mt 21,23-27
Amikor bement a templomba és tanított, odajöttek hozzá a főpapok és a nép vénei. Megkérdezték tőle: „Milyen hatalommal teszed mindezt? És ki adta neked ezt a hatalmat?” Jézus így válaszolt nekik: „Kérdeznék tőletek én is egy dolgot. Ha megmondjátok nekem, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem mindezt. János keresztsége honnan volt? A mennyből vagy az emberektől?” Azok így tanakodtak egymás közt: „Ha azt mondjuk: 'a mennyből', azt mondja majd nekünk: 'Akkor miért nem hittetek neki?' Ha pedig azt mondjuk: 'az emberektől', félünk a néptől, mert mindnyájan prófétának tartják Jánost.” Azt felelték tehát Jézusnak: „Nem tudjuk.” Erre ő azt mondta nekik: „Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem mindezt.”

Bevezető ima: Édes Istenem, újra megköszönöm teljes szívemből, hogy végtelenül szeretsz engem. Nyitottsággal szeretném hallgatni a szavaidat. Bízom benned és szeretlek, mert Fiad által megkerestél és megváltottál engem.

Kérés: Uram, Jézus Krisztus, segíts nekem őszintének lenni veled, felebarátaimmal és önmagammal is!

1. Háttér. Jézus számára a templom volt az egyik hely, ahol találkozott Atyjával. Isten háza, az Ő háza, ahova mindig szívesen ment. Az a hely, ahol tizenkét évesen beszélt az írástudóknak, amikor Máriával és Józseffel Jeruzsálembe ment. Nem sok idő telik el a templom megtisztítása után, amikor odajöttek hozzá a főpapok és a nép vénei, hogy rákérdezzenek hatalmára.

2. A fájó kérdés. Mit érezhet Krisztus, amikor a főpapok ezt a kérdést felteszik neki? Milyen szomorú lehet neki látni, hogy sokaknak, mint ezeknek a főpapoknak is, fontosabb a külsőség, az, hogy milyennek látják őket az emberek. Fáj a szíve azt látván, hogy a főpapok állati áldozatot hoznak Istennek és dicsőíteni akarják Őt, de ugyanakkor kikerülik az igazságot. A legnagyobb igazságot, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.
Hiszen a kérdés „Milyen hatalommal teszed mindezt?” (Mt 21, 23) főleg arra vonatkozik, hogy ki adta Jézusnak az engedélyt vagy a hatalmat azt mondani, hogy „az én házamat az imádság házának fogják hívni, ti pedig rablók barlangjává teszitek azt”. Jézus a próféta szavaival Istennek szavát használja, és így saját magára is vonatkoztatja. Isten háza Jézus háza is, mert Jézus igazi Isten, az Atya Fia.

3. Istent keresni. Mennyire szimpatikus és okos Jézus válasza a feltett kérdésre: „Ha megmondjátok nekem, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem mindezt” Jézus mindig az igazságra akar minket rávezetni – a főpapokat is! De olyan elfogultak voltak, annyira tele volt a lelkük haraggal iránta, hogy nem lehetett még többet tenni értük, mint amit Jézus tett: felkínálni nekik, hogy meglássák az igazságot. A főpapok nem keresték az igazságot ebben az esetben sem, mert azt válaszolták, hogy „Nem tudjuk”. Ha az ember nem keresi az igazságot, nem keresi Istent, mert Isten az igazság. A főpapok úgy gondolták, hogy ők már megtalálták Istent. Ha mélyen elgondolkozunk, akkor tudnunk kell, hogy az egész életünk abból áll, hogy Istent keressük mindennapjainkban.

Beszélgetés Krisztussal: Jézus Krisztus, hiszem, hogy Te vagy az út, az igazság és az élet. Segíts nekem minden pillanatban meglátni az igazi utat, hogy feléd tudjak futni! Tudom, hogy tárt karokkal vársz, és hálás vagyok érte.

Elhatározás: Ma meg szeretném keresni Istent azokban a dolgokban, eseményekben, amelyekben még sosem találtam meg, és őszintén szeretnék válaszolni az Ő hívásaira.

Erdő Péter bíboros atya 2010. decemberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy bízni tudjunk Isten segítségében, és az Ő szeretetétől kísérve minden nehézség ellenére meg tudjuk újítani a magunk és egész népünk életét.

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt 2011 szeptemberétől induló új iskolaközpontunkba.
Nyíltnapok, és bővebb információ a www.szentbenedekiskola.hu  oldalon található.   


--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mailcímen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom