2010. december 14., kedd

Advent harmadik hete – kedd

Isten irgalma
2010. december. 14 Advent harmadik hete – kedd
Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító

Oláh Kata, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

Mt 21,28-32
"Mi a véleményetek erről? Egy embernek volt két fia. Odament az elsőhöz és szólt neki: Fiam, menj ki a szőlőbe dolgozni. Nem megyek - felelte -, de később meggondolta és kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Megyek - felelte -, de mégsem ment ki. Melyik tett eleget a kettő közül apja kívánságának?" "Az első" - válaszolták. Erre Jézus így szólt hozzájuk: "Bizony mondom nektek, hogy a vámosok és a cédák megelőznek benneteket az Isten országában. Eljött ugyanis hozzátok János, hogy az igazság útjára vezessen benneteket, de nem hittetek neki. A vámosok és a cédák hittek neki. De ti ennek láttára sem tartottatok bűnbánatot és nem hittetek."

Bevezető ima: Szentlélek Úristen, világosítsd meg értelmemet, hogy felismerjem szent akaratodat az életemben! Segíts, hogy az evangéliumot úgy olvashassam, elmélkedhessem, hogy az valóban átalakítsa az életem! Formáld, kérlek, a szívem a kegyelmed által!

Kérés: Istenem, adj engedelmes és nagylelkű szívet nekem, hogy hűen tudjam követni, amit a Szentlélek lelkiismeretem által kér.

1. Hitünk és életünk. Ebben a bibliai részben három szereplőt ismerünk meg: az apát és a két fiát. Mindenekelőtt ez a szentírási rész segít, hogy jobban megismerjük az Atyát: egy irgalmas Apa, aki végtelenül szeret minket. Ő nekünk ajándékozta a törvényeit, hogy azok által elvezessen minket a mennyországba. A keresztény hit nem egy normarendszer, ami személytelen és rideg. Hitünk az Istennel való barátságunk következménye. Ez a barátság – amikor hiteles – az egész életünkre kihat, az egész életünket átformálja. Hogy élem meg a hitem a mindennapokban? Istennel való barátságom kihat egész életemre, vagy csupán a templom falai között marad?

2. Rajtunk múlik… Ez a példabeszéd azt is jól bemutatja, hogy minden ember szabad akarattal rendelkezik. A szabadságunk által Isten karjaiba vethetjük magunkat, ez ugyanakkor arra is szolgálhat, hogy hátat fordítsunk és elutasítsuk Isten szeretetét. A bűneink nem csökkentik jó Atyánk szeretetét irántunk. Ö mindig felajánlja az újrakezdés lehetőségét. Ő mindig tárt karokkal vár minket a szentgyónás szentségében, készen arra, hogy kegyelmével megtisztítson minket. Ezt semmi féle emberi terápia nem tudja pótolni. Fedezzük fel a szentgyónás óriási értékét, ami által új életre születhetünk!

Beszélgetés Krisztussal: Istenem, köszönöm szeretetedet és irgalmadat, amit a szentségeken keresztül nekem tartogatsz. Segíts, hogy felfedezzelek téged a szentségekben, és add kegyelmedet, ami erőt ad, hogy hű lehessek barátságodhoz!

Elhatározás: Felkészítem a szívem karácsonyra a szentgyónáson keresztül.

A pápa imaszándéka 2010. december hónapra:
A személyes szenvedés megtapasztalása, mint a másik szenvedőnek adott segítség: hogy saját szenvedésünk megtapasztalása vezessen bennünket azoknak a nehéz helyzeteknek és fájdalmaknak a jobb megértésére, amelyektől oly sok magányos, beteg vagy idős ember szenved, és indítson bennünket nagylelkű segítségre.
Nyissuk meg kapuinkat Krisztus előtt: hogy a föld népei megnyissák kapuikat Krisztus és az Ő evangéliuma előtt, ami a béke, a testvériség és az igazság.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mailcímen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom