2010. december 15., szerda

Advent harmadik hete – szerda

Az advent jó alkalom az elmélyültebb imádságra. Ajándékozd meg rokonaidat, ismerőseidet a napi elmélkedéssel!
Ha szeretnéd, hogy más is megkapja a napi elmélkedéseket, küldj egy levelet (név, e-mail cím megadásával) a napielmelkedes@vandorevangelium.hu címre!


Keresztelő János hite
2010. december 15. Advent harmadik hete – szerda

Oláh Kata, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

Lk 7, 18 – 23
Ezekről az eseményekről a tanítványai mind beszámoltak Jánosnak. János magához hívatta két tanítványát és elküldte őket az Úrhoz, hogy kérdezzék meg: "Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk?" Amikor a két férfi Jézushoz ért, előadta: "Keresztelő János küldött el minket hozzád, hogy kérdezzük meg: Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk?" Épp sokakat meggyógyított különféle bajokból, betegségekből, és megszabadított gonosz lelkektől, a vakoknak pedig visszaadta a látásukat. Ezért így felelt nekik: "Menjetek és jelentsétek Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok: vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek meg hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg rajtam!"

Bevezető ima: Istenem, Te annyira szeretsz minket, hogy egyszülött Fiadat küldted el megmentésünkre. Nyisd meg szívünket, hogy örömmel tudjuk befogadni Szent Fiadat! Segíts, hogy mindig az Ő szent akaratát teljesítsük, és fáradság nélkül felfedezzük Őt felebarátainkban!

Kérés: Jézusom, készítsd fel a szívem a közelgő eljöveteledre!

1. Keresztelő János egész életét a Messiás eljövetelének hirdetésére szentelte. Kemény életet élt, mindenét feláldozva Isten ügyéért. Mindezek után most börtönben van és élete nagy veszélyben forog. Ez a lelki tisztulás időszaka számára. Sok minden megfordulhatott ebben az időszakban a fejében: Isten elhagyott engem, neki szenteltem egész életemet és a szükségemben nincs a segítségemre, helyesen cselekedtem-e... Mégsem engedi, hogy a kétség és a félelem lehúzza őt, ezért elküldi két tanítványát Jézushoz, hogy megkérdezzék, Ő-e a Messiás. Ezúton kér segítséget, hogy a hitét fenn tudja tartani a nehézségek közepette. Keresztelő Szent János megtanít minket, hogy a keresztény hit egyben remény is. A hit megnyitja az utat az ellentmondások zűrzavarában. Aki hisz, az remél. Kérjük Keresztelő Szent János segítségét, hogy a mi hitünk is élő legyen, hogy a mi hitünk is igazi erőforrás legyen a mindennapok zűrzavarában.

2. Krisztus nem mondta János tanítványainak. „Igen, én vagyok a Megváltó”. Világosan leírta nekik, miket tesz, de a végső döntést Jánosra bízta, hogy hisz-e neki a jelek láttán vagy sem. Így van ez a karácsony ünnepéhez közeledve is. Isten elénk teszi a jeleket. Ószövetségi jövendölések, csillag megjelenése...de mégis rajtunk múlik, hogy felfedezzük-e mindezek mögött az élő Istent, a közelgő megváltásunkat.

3. Kemény próbatételek. Ha Jézust őszintén követjük, rengeteg kísértést kell elszenvednünk. Ebben a részben azt mondja, hogy „Boldog, aki nem botránkozik meg rajtam!” Ez az a boldogság, amikor, bár elszenvedjük a nehézségeket, mégis bennünk zeng az a biztos „A” hang, a 440 Hz, amely életünk minden pillanatában a Krisztushoz való tartozásunkat, az iránta való szeretetünket, és odaadásunkat jelenti. Ugyanezt fogalmazza meg a főpapi imában is: „Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól.” (Jn 17, 15) Karácsonyi készületünk idején nem ülhetünk egész nap a templomban, hanem a világ színes, csillogó forgatagában kell keresztényként élnünk. Mennyi lehetőségem van a tanúságtételre még ezekben a napokban?! Ideges vásárlók között egy őszinte mosolyt adni; rohanó hétköznapokban kedvesen és türelmesen bánni gyermekeimmel, házastársammal, idősödő szüleimmel; összeszedni családomat egy meghitt imádságra; kevés időmből odaadni egy magányos embernek néhány percet…

Beszélgetés Krisztussal: Uram, nagy örömmel tölt el a karácsony közelsége. Azzal, hogy magadra vetted emberi létünket, emlékeztetsz hitünk alapkövére – Isten szeret minket. Segíts, hogy fáradságot nem ismerve tudjam ezt a valóságot a körülöttem lévő embereknek is átadni!

Elhatározás: Ma nagylelkű leszek a mosolyommal mindenki felé, akivel csak találkozom.

Erdő Péter bíboros atya 2010. decemberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy bízni tudjunk Isten segítségében, és az Ő szeretetétől kísérve minden nehézség ellenére meg tudjuk újítani a magunk és egész népünk életét.

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt 2011 szeptemberétől induló új iskolaközpontunkba.
Nyíltnapok, és bővebb információ a www.szentbenedekiskola.hu  oldalon található.--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom