2010. december 9., csütörtök

Advent második hete – csütörtök

2010. december 9. - Csütörtök

  Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról: Bizony mondom
  nektek: Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő
  Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. A mennyek
  országa Keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot szenved, és az
  erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig mindannyian ezt
  jövendölték. Ha tudni akarjátok, Illés ő, akinek el kell jönnie. Akinek füle
  van, hallja meg!
  Mt 11,11-15


  Elmélkedés:

  A mai evangéliumban Jézus az előfutárt, Keresztelő Jánost dicséri, akiről
  azt állítja, hogy „az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb” nála.
  János az utolsó az ószövetségi próféták közül. Személyével lezárul a
  próféták kora, a jövendölések ideje, és megkezdődik a beteljesedés. Ő az,
  aki bejelenti, hogy hamarosan megérkezik a Megváltó. Jézus szavai szerint
  Jánosnál nincs nagyobb, de mindjárt hozzáteszi, hogy mindazok mégis
  nagyobbak nála, akik eljutnak a mennyek országába. Az ószövetségi idők
  megváltásra várakozó népével szemben az újszövetség népe már megváltott nép.
  A Jézusban, mint Megváltóban való hit által, ha a legkisebbként is, de ott
  lehetek a mennyek országában.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Uram, add, hogy szerencsében és balszerencsében hűséggel álljak melletted; a
  boldogságban tele alázattal, a szerencsétlenségben keményen és meg nem
  hajolva.
  Csak az legyen örömöm, ami Hozzád vezet, csak az szomorítson el, ami Tőled
  elválaszt!
  Aquinói Szent Tamás
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom