2010. december 11., szombat

Advent második hete- szombat

Az advent jó alkalom az elmélyültebb imádságra. Ajándékozd meg rokonaidat, ismerőseidet a napi elmélkedéssel!
Ha szeretnéd, hogy más is megkapja a napi elmélkedéseket, küldj egy levelet (név, e-mail cím megadásával) a napielmelkedes@vandorevangelium.hu címre!

Illés második eljövetele
2010. december 11. Advent második hete- szombat

Marton Fabiola, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

Mt 17,10-13
Színeváltozása után a tanítványok megkérdezték Jézust: „Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?” Így felelt: „Illés ugyan eljön és helyreállít mindent. Csakhogy én azt mondom nektek: Illés már eljött, de nem ismerték fel, úgy bántak vele, ahogy akartak. Így szenved majd tőlük az Emberfia is.” Ekkor a tanítványok megértették, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.

Bevezető ima: Mennyei Atyám, köszönöm neked az irántam való személyes, atyai szereteted. Nyitottsággal szeretném szavaidat hallgatni. Megújítom bizalmamat és szeretetemet irántad, és köszönöm, hogy Fiad, Jézus Krisztus által megkerestél és megváltottál engem.

Kérés: Uram, kérlek, segíts nekem, hogy a mindennapi tettekben észrevegyem Krisztus jelenlétét és szeretetét!

1. Háttér: Jézus és három tanítványa éppen a Tábor hegyéről térnek vissza. Az úton a Mester megkéri őket, hogy ne meséljenek semmit sem erről az eseményről addig, amíg fel nem támad halottaiból az Emberfia. Mennyire nehéz volt néha az apostoloknak megérteni az Urat! Csak a feltámadás után kezdte el érteni minden apostol, hogy a Krisztussal való együttlét a dicsőséges pillanatokban (a Tábor-hegyi élmény, a kenyérszaporítás, a bevonulás Jeruzsálembe stb.) arra készítette fel őket, hogy a keresztre feszítés drámáját túléljék. Mert Jézus igazi Isten, s ez leginkább a kereszten nyilvánult meg.
Első látásra lehet, hogy nem érthető ez a szentírási rész. Ki volt Illés a zsidóknak? Miért gondolták, hogy a Messiás eljövetele előtt Illésnek el kell jönnie? A „második” Illés próféta az volt, akit Isten kiválasztott, hogy előkészítse Izrael népét a szövetség helyreállítására és az utolsó ítéletre. Ez a személy volt az, akinek a Messiás jövetelét elő kellett készítenie és hirdetnie kellett. A beszélgetésben erről volt szó: Jézus Krisztus lesz az, aki halála és feltámadása által ezt a szövetséget megint helyreállítja. Keresztelő Szent János az, aki ezeket hirdette, mint „második Illés”.

2. Jézus velünk van a mindennapjainkban. Az írástudók nem vették tudomásul a jeleket és a csodákat, amelyeket Isten jóságából népének szánt. Velünk is megtörténhet, hogy Jézust nem vesszük észre a mindennapi életünkben, éppúgy, ahogyan az írástudók sem vették észre, hogy kiről beszélt nekik Keresztelő Szent János. Milyen sokszor mutatja ki Jézus irántam való személyes szeretetét egy finom reggelivel, a napsütéssel egy kiránduláson, egy barátom telefonhívásával vagy egy jó tanáccsal stb. Ezek olyan dolgok, amelyek mindennapinak tűnnek. Köszönjük meg Istennek azt is, amit mi hétköznapinak gondolunk, és amely dolgokért már régen nem mondtuk azt neki, hogy: „Köszönöm Uram!”

3. Jézus velünk van a nehézségeinkben. Krisztus szenvedni fog, de mindent helyreállít. A szenvedés a feltámadásban fog véget érni. Sokszor nehezünkre esik a nehéz pillanatokban megérezni Jézust és az Ő szeretetét. Szent Pál apostol mondja a rómaiakhoz írt levelében: „Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik…” (Róm 8,28) Újítsuk meg együtt ezt a bizalmat!

Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézus, Te tanítottál arra, hogy Istent atyámnak hívjam. Vannak dolgok, amelyeket nem értek, de nem baj, hiszen tudom, hogy Isten kezében vagyok. Jézus, taníts meg engem szeretni és bízni mennyei Atyánkban!

Elhatározás: Ma meg szeretném köszönni a szép, a hétköznapi és a nehéz pillanatokat is.

Erdő Péter bíboros atya 2010. decemberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy bízni tudjunk Isten segítségében, és az Ő szeretetétől kísérve minden nehézség ellenére meg tudjuk újítani a magunk és egész népünk életét.

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt 2011 szeptemberétől induló új iskolaközpontunkba.
Nyíltnapok, és bővebb információ a www.szentbenedekiskola.hu  oldalon található.   


--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom