2010. december 8., szerda

Szűz Mária szeplőtelen fogantatása – főünnep

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt 2011 szeptemberétől induló új iskolaközpontunkba.
A következő nyílt nap MA, december 8-án lesz, amelyről bővebb információ a
oldalon található.   

Angyali üdvözletek
Szűz Mária szeplőtelen fogantatása – főünnep
2010. december 8. Advent második hete – szerda
Hegedűs Anna, a Regnum Christi Mozgalom tagja

Lk 1, 26-38
Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.” Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta:„Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége.” Mária erre így szólt az angyalhoz: „Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?” Az angyal ezt felelte neki: „A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; s ezért a Szentet, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit magtalannak hívtak, mert Istennek semmi sem lehetetlen.” Mária erre így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.” És eltávozott tőle az angyal.

Bevezető ima: Úr Jézus, hiszem, hogy jelen vagy, meghallgatsz és szólsz hozzám, mert végtelenül szeretsz és boldoggá akarsz tenni. Életem alakulása nem közömbös számodra. Elkísérsz minden utamon, ahogy Máriával is tetted. A Te jelenléted az én legnagyobb örömöm és vigasztalásom. Köszönöm, Uram, hogy mindig számíthatok rád!

Kérés: Kérlek, készítsd elő szívemet eljöveteled pillanatára! Már az ajtóban állsz, és kopogtatsz. Vedd el félelmeimet, és növeld irántad való bizalmamat! Jöjj el, Uram!

1. Angyali üdvözletek… Mária befogadta házába az angyalt, megnyitotta szíve ajtaját a gyermek Jézus befogadására. Semmi ellenállás, semmi gyanakvás vagy kifogás nem volt benne. De hát lehetséges ez? Hogyan válaszolhat egy kislány Istennek ily nagylelkűen, amikor tudja, hogy egyetlen igenje minden eddigi terve felborulásával jár? Elérkeznek életünkben azok a pillanatok, amikor Isten minket is nagy döntés elé állít. Talán nem is értjük teljes egészében, de tudjuk, hogy mely lépést kell megtennünk. És ugranunk kell. Isten nem azért bánik így velünk, mert keresztbe akar tenni (még ha el is tölthet ez az érzés), hanem mert mint Jó Atyánk, jobban tudja, mi a jó nekünk, mint saját magunk. Hány pillanatra emlékszem vissza, amikor igenemet kérted, és én azt megadtam (a Te erődből), és amikor gyenge voltam hozzá, Te megbocsájtottál, és újabb lehetőséget adtál… Soha nem voltam egyedül, hanem mindig velem együtt ugrottál. Ezek voltak életem angyali üdvözletei.

2. Názáret iskolája… Ahhoz, hogy valaki megnyerjen egy olimpiai bajnokságot, naponta kell edzenie; ahhoz, hogy feltaláljon egy új készüléket, már elsős korától fogva matekoznia kell… Ahhoz, hogy valaki jó döntést hozzon nagy horderejű témákban, a hétköznapokban kell edzenie igenjeit. Hány igenjét hallhatta Isten Máriának, mielőtt elérkezett az angyal! És hány igenjét a Golgota hegyéig! Ő se lett volna képes nagylelkű lenni, ha nem igyekezett volna Istenért élni nap, mint nap. Mária teljes szívvel igent mondott a rossz időre, a jó időre, édesanyja türelmetlenségére, vagy éppen a szomszéd gyerekek ricsajára… Mindig lehetőséget talált arra, hogy hálát adjon valamiért, és hogy bármit felajánlva kimutassa szeretetét Istennek. Mindenkit és minden élethelyzetet Istenben tudott értékelni, és nem ragadt le a nehézségeknél. Ez tette őt feltűnően boldoggá, és így lett kész a nagy döntések pillanatára is.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Mária irántad való tiszta szeretete engem is magához vonz. Bárcsak én is így szerethetnélek viszonzásul ajándékaidért! És tudom, hogy meg szeretnéd adni a kegyelmet, hogy szeretetből tudjak döntéseket hozni. Kérlek, add, hogy meglássam, ami jó, és meg is tegyem azt; ha elesek, hagyjam, hogy felsegíts, és újrakezdjük.

Elhatározás: Mivel ma van a Szeplőtelen fogantatás ünnepe, megpróbálom úgy tervezni a napomat, hogy eljussak szentmisére, és így onnan merítsek erőt az apró vagy nagyobb kihívásokhoz.

A pápa imaszándéka 2010. december hónapra:
A személyes szenvedés megtapasztalása, mint a másik szenvedőnek adott segítség: hogy saját szenvedésünk megtapasztalása vezessen bennünket azoknak a nehéz helyzeteknek és fájdalmaknak a jobb megértésére, amelyektől oly sok magányos, beteg vagy idős ember szenved, és indítson bennünket nagylelkű segítségre.
Nyissuk meg kapuinkat Krisztus előtt: hogy a föld népei megnyissák kapuikat Krisztus és az Ő evangéliuma előtt, ami a béke, a testvériség és az igazság.

Az advent jó alkalom az elmélyültebb imádságra. Ajándékozd meg rokonaidat, ismerőseidet a napi elmélkedéssel!
Ha szeretnéd, hogy más is megkapja a napi elmélkedéseket, küldj egy levelet (név, e-mail cím megadásával) a napielmelkedes@vandorevangelium.hu címre!


--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom