2010. december 8., szerda

Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

2010. december 8. – Szerda, Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

  Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
  egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek.
  A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy,
  kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
  Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle
  köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet
  találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s
  Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni.
  Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán
  mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte az
  angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal
  ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje
  borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának
  fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében,
  sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek.
  Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr
  szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal
  eltávozott.
  Lk 1,26-38


  Elmélkedés:
  A mai Szűz Mária ünnep az adventi várakozás máriás jellegére figyelmeztet
  minket. Jézus édesanyjától azt a szeretetteljes, türelmes, reményteli és
  örvendező várakozást szeretnénk megtanulni, amely őt jellemezte, s amelyet a
  legjobban talán a gyermekeket váró kismamák, a távolból hazainduló
  gyermeküket váró édesanyák, a munkából hazaérkező férjüket váró feleségek, a
  türelmüket el nem vesztő családanyák és a reményből élő nők ismernek. Attól
  kezdve, hogy Mária méhébe fogadta Jézust, már nem csak a Megváltó
  érkezésének hitében él, hanem tudja is, hogy hamarosan elérkezik a Megváltó.
  Adventben nem egy teljesen ismeretlen személyre várakozunk, hanem tudjuk,
  hogy reményteli várakozásunk Jézusban teljesedik be.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Ó, Mária, aki rád tekint, vigasztalást nyer minden bánatában,
  megpróbáltatásában és fájdalmában, győz minden kísértésen.
  Te erős vagy és hatalmas. Aki állandó harcban áll, Hozzád siessen! Te az
  alázat anyja vagy, és a gonosz lelket semmi sem űzi el jobban, mint az
  alázat.
  Aki nem tudja, kicsoda Isten, hozzád folyamodjék, Mária.
  Aki nem tudja akaratát elfogadni, hozzád forduljon, Mária.
  Aki nem talál irgalmat Istennél, meneküljön hozzád, Mária.
  Aki gyöngesége miatt elfárad, hozzád folyamodjék, Mária.
  Hozzád folyamodjon, hozzád meneküljön!
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom