2010. december 3., péntek

Xavéri Szent Ferenc

2010. december 3. - Péntek

  Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták:
  „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!” Amint hazaérkezett, bementek hozzá a vakok.
  Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?”
  „Hisszük, Uram!” – felelték azok. Akkor megérintette szemüket, és így szólt:
  „Legyen a hitetek szerint!” Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk
  parancsolt: „Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja!” Ám azok elmenvén,
  elhíresztelték a dolgot az egész vidéken.
  Mt 9,27-31


  Elmélkedés:
  A két vak a nekik feltett kérdésre azt válaszolja, hogy hiszik, hogy Jézus
  tud segíteni rajtuk. Amikor e hitvallás után Jézus megérinti szemüket,
  beteljesedik hitük és visszanyerik látásukat. A testi vakságot már az egyház
  kezdeti időszakában is szívesen alkalmazták a lelki tompultság és
  érzéketlenség jelképeként. Ez utóbbiból is képes Jézus meggyógyítani minket.
  A gyógyulás feltétele a mi számunkra is az, hogy felismerjük bajunkat,
  Jézushoz forduljunk segítségért, és higgyük azt, hogy velünk is tud csodát
  tenni. Ha e három feltétel közül valamelyik hiányzik, Jézus semmit sem tud
  tenni érdekünkben.
  Az Advent a bűnbánattartás ideje. Gyónjuk meg bűneinket és szabaduljunk meg
  a lelki vakságtól, hogy a szentestén megláthassuk Megváltónkat!
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Ó örök Ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed
  csodáját! Megváltott fiaidat öltöztesd halhatatlanságba, gyújts bennük
  szeretetet, egyesítsd valamennyit titokzatos Tested kötelékeivel, hogy
  eljöveteled meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti testvéri
  összefogást! Ámen.
  Boldog XXIII. János pápa

  ______________________________
__
  \
  Aktuális:
  Kedves Barátaim!
  Ezúton jelzem, hogy az Igéddel éltess engem című könyvem elfogyott. A 2010.
  december 1., szerdán éjfélig elküldött megrendeléseket még postázom. Aki
  megrendelte, nem kell nyugtalankodnia, legkésőbb a jövő hét elején kézhez
  kapja.
  Utánnyomás 2011. februárban várható.
  A Szívünkben mély nyomott hagyott kötetek szintén fogyóban vannak, csupán 50
  db maradt még.
  Annak, aki evangelizációs munkáim gyümölcséből szeretne valakit
  megajándékozni karácsonyra, ajánlom kórusunk CD lemezeit, a Téren és időn át
  Betlehembe, az Advent legszebb ajándéka albumokat, illetve más, zenés
  evangelizációs lemezeinket.
  Bővebb információ:
  http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/kiadvanyok2
  Köszönettel: István atya
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom