2012. február 21., kedd

Évközi hetedik hét – kedd

Isten szolgáinak szolgálója
2012. február 21. Évközi hetedik hét – kedd

Mk 9, 30-37
Útjukat folytatva átvándoroltak Galileán. De nem akarta, hogy valaki tudjon róla, mert a tanítványait akarta tanítani. Megmondta nekik, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de azután hogy megölik, harmadnapra feltámad. Nemigen értették ugyan a szavait, de nem merték kérdezgetni. Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, megkérdezte tőlük: "Miről beszélgettetek az úton?" Hallgattak, mert egymás közt arról tanakodtak az úton, hogy ki nagyobb közülük. Leült, odahívta a tizenkettőt, s így szólt: "Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája." Aztán odahívott egy gyereket, közéjük állította, majd ölébe vette, s folytatta: "Aki befogad egy ilyen gyereket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem."

Bevezető ima: Uram, taníts, hogy igazán tudjak szeretni a szolgálat által, és így követhesselek téged az önfeláldozásban. Segíts, hogy ne tartsam magam olyan fontosnak, legyőzzem önzésemet, hogy másokat tudjak szolgálni az irántad érzett szeretetből.

1. A prófétai jövendölés Jézus azért jött e világra, hogy meghaljon a mi bűneinkért és az egész világ bűneiért. Itt kinyilvánítja, hogy hamarosan szenvedni fog, hiszen pont ezért jött, hogy magát áldozatként átadja az Atyának és bűneink terhét magára vállalja. Ez a szolgálat leghatalmasabb tette: életét adta barátaiért. Jézus nyugodt szívvel fogadja az Atya akaratát és megpróbálja felkészíteni apostolait az elkövetkezendő időszakra. De az apostolok szíve még nem kész, hogy levonják a következtetést tanításából. Élvezik a Jézussal töltött időt és nem képesek felismerni a tervet, hogy Jézusnak eltökélt szándéka megmenteni a világot és minket kiengesztelni az Atyával. Nem fogják fel, hogy Jézus ilyen módon akarja szeretetét kinyilvánítani.

2. „Miről beszélgettetek az úton?” Nagyon gyakran megesik, hogy Krisztus közelében akarunk lenni, de egyidejűleg megtapasztaljuk, hogy mennyire eluralkodik rajtunk önzésünk és én-központúságunk. Az apostolokat Jézus rajtakapta, miközben azon vitatkoztak, hogy vajon ki közülük a legnagyobb. Még volt mit tanulniuk, hogy olyanok legyenek, mint Krisztus: szeretni, magunkat a másikért föláldozni, semmit nem keresni saját magunk számára. „Bizony, bizony mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal meg, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. (Jn12,24) Milyen gyakran kell nekünk ezt a lényegi igazságot újra és újra megtanulni Krisztus követése során! Milyen gyakran vagyunk önzőek!

3. Mindenkinek a szolgája Egy igaz keresztény legyen minden ember szolgája; legyen benne az alázat, az egyszerűség, a lemondás és a szeretet erénye. Krisztus ebben a legtökéletesebb példát mutatta nekünk; amikor elhagyta a mennyországot, hogy emberként jöjjön közénk és megváltson minket. Megmutatta nekünk, hogyan kell szeretni, amikor megmosta tanítványai lábát, azokét, akik elhagyták és Júdás lábát, aki elárulta Őt. Milyen nehéz a szolgálat és a nagylelkűség szellemében megingathatatlanul élni. Szükségünk van arra, hogy ezzel a hozzáállással éljük meg az önfeláldozó szeretetet, hiszen ez az, amit Krisztus tőlünk kér.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, taníts meg arra, hogy ne aggódjak magam és fontosnak tartott dolgaim miatt. Segíts, hogy örömre leljek az adakozásban, és segíts terjesztenem szeretetedet, amit elhoztál a földre. Úgy akarom testvéreimet szolgálni, ahogy Te tetted, egészen a hősies önfeláldozásig. Segíts felfognom, hogy hitünk legnagyobb parodoxonja ez: „Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja azt.” ( Mt16,25)

Elhatározás: Át fogom gondolni ma a lelkiismeretvizsgálat során, hogy kapcsolataimban nem vagyok-e túlságosan én-központú és önző, ahelyett, hogy a felebaráti szeretet és szolgálat szellemiségét sugároznám.

A pápa imaszándéka 2012. február hónapra:
Hozzájutás a vízhez: Hogy valamennyi nép teljesen hozzájusson a vízhez és azokhoz a készletekhez, amelyek a mindennapi életben maradáshoz szükségesek.
Egészségügyi dolgozók: Hogy az Úr hatékonyan támogassa az egészségügyi dolgozók erőfeszítéseit, akik a legszegényebb vidékeken nyújtanak segélyt a betegeknek és az öregeknek.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Család évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mailcímen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom