2012. február 21., kedd

Évközi hetedik hét – kedd

2012. február 21. - Kedd


  Abban az időben: Jézus és tanítványai átmentek Galileán. Jézus azonban nem
  akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt
  mondta nekik: „Az Emberfiát  az emberek kezére  adják, megölik, de  miután
  megölték, harmadnapra feltámad.”  Ők nem  értették ezeket  a szavakat,  de
  féltek megkérdezni Jézust.
  Ezután Kafarnaumba  értek. Amikor  már  otthon voltak,  Jézus  megkérdezte
  tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert
  az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük.
  Akkor Jézus leült, odahívta a tizenkettőt,  és így szólt: „Ha valaki  első
  akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a  szolgája.”
  Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította; majd magához  ölelte,
  és ezt mondta  nekik: „Aki  befogad egy  ilyen gyermeket  az én  nevemben,
  engem fogad be. Aki  pedig engem befogad, nem  engem fogad be, hanem  azt,
  aki küldött engem.”
  Mk 9,30-37

  Elmélkedés:

  Jézus a tanítványi élet  egyik fontos elemére  mutat rá, amikor  példaként
  egy gyermeket  állítva  az apostolok  elé,  értésükre adja,  hogy  nem  az
  uralkodás, a hatalom vagy  a felemelkedés a  lényeges, hanem a  szolgálat.
  Nem véletlen, hogy Jézus a szolgálatot hangsúlyozza, hiszen szenvedését és
  halálát,  tehát  azt,  amiről  éppen  megelőzőleg  beszélt  nekik,  ő   is
  szolgálatnak fogja fel. Olyan szolgálat ez Jézus részéről, amelyet az Atya
  vár tőle az  emberek üdvössége  érdekében. Isten  szenvedő szolgája  lesz,
  hogy megváltásunkat szolgálja  engedelmes halálával  és feltámadásával.  A
  kérdés számunkra  az,  hogy  megértem-e Jézus  szolgálatának  lényegét  és
  akarok-e szolgáló tanítványa lenni?
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Szent Atyánk, az  élet és a  szeretet kiapadhatatlan forrása,  aki az  élő
  emberben  kinyilatkoztatod  dicsőséged  ragyogását,  és  szívébe  helyezed
  hívásod csíráját, ne engedd, hogy a mi hanyagságunk miatt megtörténhessen,
  hogy valaki nem veszi észre vagy elveszíti ezt az ajándékot, hanem  járjon
  mindenki teljes  önzetlenséggel  azon az  úton,  amelyen a  Te  szereteted
  megvalósul.
  Boldog II. János Pál pápa
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom