2012. február 23., csütörtök

Hamvazószerda utáni csütörtök

2012. február 23. Hamvazószerda utáni csütörtök

P. Paul Hubert LC

Lk 9,22-25
Jézus így beszélt tanítványaihoz: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell, hogy vessék a vének, a papi fejedelmek és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia.'' Azután mindenkihez szólt: ,,Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti életét énértem, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszíti, vagy magára nézve kárt vall?”

Bevezető ima: Úr Jézus! Te nem menekültél el a szenvedés elől, hanem azt tetted, amit az irántunk érzett szereteted sugalmazott. Bízom Benned. Abban a reményben mentél Jeruzsálembe, hogy Isten házába térünk mi is haza. Remélek Benned, mert a szeretetednek nem szabtál határokat. Azokért is imádkoztál, akik elutasítottak és az ellenségeidért, akik megöltek. Uram, szeretlek Téged.

Kérés: Uram, segíts, hogy a tőled kapott keresztem megváltó erejét felismerjem, és szívesen hordozzam.

1. Szenvedés: egy lehetőség. A szenvedés az életünkben mindenütt jelen van. Hozzászokunk, hogy elmeneküljünk előle vagy elkerüljük. Ez igaz az első karcolásokra, amikor először estünk el a kerékpárunkkal, egészen a nagy fájdalmakig, amit egy barátunk árulásakor érzünk. Ha fájdalmat érzünk, minden eszközt bevetünk, hogy megszabaduljunk tőle. A mai társadalomban megfelelő gyógyszerek és módszerek vannak, hogy minden fájdalmunkat és szenvedésünket csillapítsák. Minden szenvedésnek van egy tanulsága, amire jobban emlékszünk, ha megtanultunk szenvedni. Krisztus látta előre, hogy elutasítják, látta a szenvedését és halálát; mégsem menekült el. Egy nagy lehetőség volt számára, hogy mély szeretetét megmutathassa: „Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. (Jn 15,13). Ezt teszik a szülők, amikor idejüket és figyelmüket gyerekeiknek ajándékozzák. Ezt teszik az igaz barátok, akik önzetlenül segítenek. Ezt tesszük mi is, ha valakinek segítünk, amikor kell.

2. A küzdelmet szeresd, ne a bukást! Néha túlterheltnek érezhetjük magunkat. Lassan, de biztosan a hibáinkból és azok következményeiből elegünk lehet. Krisztus követésének tartós küzdelmébe belefáradhatunk. Az erények tökéletesítésének útján biztosan sok kegyelmet kapunk, az út mégis fáradságos. Nem gond, ha ezerszer is megbotlunk, ameddig a küzdelmet szeretjük és nem a bukást. Nincs értelme kételkednünk, főleg ha Krisztus a mi oldalunkon harcol. Ennek a folyamatos küzdelemnek a fáradsága Krisztusnak jobban tetszhet, mint egy egyszerű, kényelmes győzelem. Krisztus így emlékeztet minket: sokat fog szenvedni, sok elutasításban lesz része, megölik és mindenkinek, aki a tanítványa akar lenni, fel kell vennie a keresztjét, és követnie kell Őt.

3. Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Krisztus megtestesülése a szenvedésnek új jelentést adott. Egy lehetőséget kaptunk, hogy a szenvedést, betegséget, és fájdalmat - a bűn következményeit - a megváltó és gyógyító szeretettel szembeállítsuk. Amikor az apostolok megkérdezték Jézust, hogy ki a felelős a vakon született ember szerencsétlenségéért, Ő ezt felelte: „Sem ez nem vétkezett, sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válniuk. “ (Jn 9,3). A sikertelenség és a gyengeség megtapasztalása mondatta Szent Pállal: „Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. “ (2 Kor 12,10). Az önmegtagadás és gyengeségeink felismerésén keresztül tudjuk Isten erejét és csodáit az életünkbe beengedni.

Beszélgetés Krisztussal: Uram segíts, hogy amit megélek, a fájdalmakat, a sérelmeket, és a betegségeimet, egy lehetőségnek láthassam, hogy szerethessek, a szeretetben növekedhessek, és szeretetemet neked felajánlhassam!

Elhatározás: Ma, mielőtt valamit csinálok, megvizsgálom az indítékát, miért teszem: magamért vagy Istenért? Ha csak magamért, megváltoztatom szándékomat vagy nem is hajtom végre tettemet - főleg akkor nem, ha alkalmam van helyette Istenért tenni vagy felebarátaimat Isten dicsőségére szolgálni.

A pápa imaszándéka 2012. február hónapra:
Hozzájutás a vízhez: Hogy valamennyi nép teljesen hozzájusson a vízhez és azokhoz a készletekhez, amelyek a mindennapi életben maradáshoz szükségesek.
Egészségügyi dolgozók: Hogy az Úr hatékonyan támogassa az egészségügyi dolgozók erőfeszítéseit, akik a legszegényebb vidékeken nyújtanak segélyt a betegeknek és az öregeknek.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Család évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mailcímen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom