2012. február 23., csütörtök

Hamvazószerda utáni csütörtök

  2012. február 23. - Csütörtök


  Amikor Péter apostol megvallotta,  hogy Jézus a Messiás,  akkor az Úr  így
  szólt a tanítványokhoz: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének,  a
  főpapok és az  írástudók elutasítják, megölik,  de harmadnapra  feltámad.”
  Majd így szólt mindnyájukhoz: „Aki  utánam akar jönni, tagadja meg  magát,
  vegye föl mindennap  a keresztjét,  és úgy  kövessen engem!  Mert aki  meg
  akarja menteni életét, elveszíti azt.  De aki elveszíti életét  énmiattam,
  megmenti azt. Mit  használ az embernek,  ha a egész  világot megnyeri  is,
  önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?”
  Lk 9,22-25

  Elmélkedés:

  Aki  utánam  akar  jönni,  tagadja  meg  magát,  vegye  föl  mindennap   a
  keresztjét,  és  úgy  kövessen  engem!  –  olvasom  Jézus  szavait  a  mai
  evangéliumban. Ismerős ez a  mondat számomra, hiszen  az egyházi év  során
  többször előfordul. A felszólítás mindannyiunkat, engem is érint. Krisztus
  követése, a kereszt felvétele „mindennapos” feladatot jelent számomra. Nem
  arról van szó, hogy időnként, gyakran vagy néha Krisztussal együtt  járjam
  életem keresztútját, hanem nap mint  nap hozzá csatlakozzak. Földi  életem
  egyetlen napján  sem  mondhatom,  hogy már  eljutottam  a  kereszthordozás
  teljességére, nincs  hová tovább  vinnem a  keresztet, már  célhoz  értem.
  Felveszem keresztemet ma, holnap és minden nap.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Irgalmas  és  szent  Urunk,  küldj  szüntelenül  új  munkásokat   Országod
  aratásába! Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban  kövessenek
  Téged! Engedd,  hogy  akik  arcodat  szemlélik,  örömmel  válaszoljanak  a
  csodálatos küldetésre,  amelyet rájuk  bíztál, néped  és valamennyi  ember
  javára. Istenünk, aki  az Atyával  és a Szentlélekkel  élsz és  uralkodol,
  most és mindörökké. Ámen.
  Boldog II. János Pál pápa
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom