2012. február 25., szombat

Hamvazószerda utáni szombat

A szeretet első lépése: megbocsátás
2012. február 25. Hamvazószerda utáni szombat

P. Paul Hubert LC

Lk 5,27-32
Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: "Kövess engem!" A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: "Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?" Jézus felelt meg nekik: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!"

Bevezető ima: Uram, Te adod nekünk a napsütést, és a felhős és esős napokat is. Minden nap meglepsz minket a napok különbözőségével, hogy így közelebb kerüljünk remélt eljöveteledhez. Uram, szereteted mindent megmagyaráz és irányít; segíts, hogy a mai napon jobban szeresselek!

Kérés: Uram, Te tudod, mennyire nehezemre esik megbocsátani. Segíts, hogy mindig meg tudjak bocsátani!

1. Az orvos, aki meggyógyítja a betegeket. Micsoda remek válasz: „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!.” Ez a kijelentés az egész emberiségre érvényes, amelynek szüksége van a megváltásra. Ez egy megerősítés, hogy Isten senkit sem zár ki a megváltásból. Krisztus minden egyes bűnösért eljött, a megtérésre szólít fel, hogy mindenki megbánja bűneit, és az Ő kegyelme által megtérjen. Ez megmutatja nekünk, hogy Krisztus mindenkit el akar érni és mindenkinek meg akar bocsátani. Ő nem olyan, mint mi, akik kirekesztünk és haragot tartunk. Amikor valaki többet vétkezik, Isten még nagyobb erőfeszítést tesz, hogy elérje azt az embert, valamint felajánlja bocsánatát és felemelő kegyelmét. Micsoda követendő példa ez számunkra akkor, amikor neheztelünk másokra! Krisztus buzdít minket a türelemre. Krisztus megtanít minket, hogy minden lehetőséget használjunk a szeretetre és hidak építésére.

2. A betegeknek hirdetnünk kell az evangéliumot. Krisztus példát ad és elküld minket, hogy azoknak az embereknek hirdessük az evangéliumot, akik nem ismerik Őt, és azoknak, akik akarva, vagy akaratlanul támadják Őt. Elég érdekes módon azokat hívja Krisztus „igazaknak”, akik szembe szegülnek vele, mert ők makacsok, és a jellemük hajlíthatatlan. Krisztus arra hív minket, hogy megbocsássunk, amilyen gyakran csak kell. (Lk 17,4). Meg kell tanulnunk megbocsátani egy olyan világban, ami csak arra bíztat minket, hogy legyünk kemények, nehogy lemaradjunk valamiről.

3. A megbocsátás csak szeretetből fakadhat, és a szeretetre vezethet. Ez az evangéliumi rész a házasságtörő asszony történetére emlékeztet minket. Mózes törvénye világos volt, Jézus mégis tudta, hogy valaminek meg kell változni azért, hogy az ember a mennybe juthasson. Tudta, hogy csak a mindenki iránti megbocsátás és szeretet fogja az emberiséget egyesíteni a paradicsomban. Jézus tudta azt is, hogy minden ember vétkezett, ezért ők nem vádolhatnak senkit anélkül, hogy a valóságban magukat is hibáztatnák. Ezért mondta Krisztus a házasságtörő asszony vádlóinak: „Az vesse rá az első követ, aki maga bűn nélkül való” (Jn 8,7). Mindannyian bűnösök vagyunk. Mindannyiunknak szüksége van megbocsátásra, és meg kell bocsátanunk egymásnak. Meg kell tanulnunk beengedni a szeretetet a szívünkbe, hogy az legyen a kötelék, ami egységbe forraszt minket.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm, hogy megváltottál. Segít, hogy teljes szívemből megbocsássak azoknak, akik rosszat tettek nekem. Segíts, hogy szeressem őket, imádkozzak értük, és jót tegyek velük akkor is, ha ők bosszantanak és megbántanak engem. Segíts, hogy a Te eszközödként fáradhatatlanul küzdjek a világban, s így legyőzzük a megosztottságot, a kirekesztést, a gyűlölködést és a háborúskodást.

Elhatározás: Olyan emberekre fogok gondolni, akiket nem szeretek, vagy közömbösek számomra, és megkeresek bennük legalább egy jó tulajdonságot. Jót fogok mondani róluk, és ha van lehetőségem, teszek értük valami jót.

A pápa imaszándéka 2012. február hónapra:
Hozzájutás a vízhez: Hogy valamennyi nép teljesen hozzájusson a vízhez és azokhoz a készletekhez, amelyek a mindennapi életben maradáshoz szükségesek.
Egészségügyi dolgozók: Hogy az Úr hatékonyan támogassa az egészségügyi dolgozók erőfeszítéseit, akik a legszegényebb vidékeken nyújtanak segélyt a betegeknek és az öregeknek.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Család évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mailcímen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom