2012. február 25., szombat

Hamvazószerda utáni szombat

2012. február 25. – Szombat


  Amikor Jézus egyszer  Kafarnaumban járt, meglátott  egy Lévi nevű  vámost,
  aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre  fölkelt,
  és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy
  lakomát  rendezett  házában.  Jézussal  együtt  sok  vámos  és  más  ember
  telepedett az  asztalhoz.  A  farizeusok és  az  írástudók  méltatlankodva
  fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az,  hogy ti a vámosokkal meg  a
  bűnösökkel együtt  esztek és  isztok?”  Jézus felelt  meg nekik:  „Nem  az
  egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem,  hogy
  az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!”
  Lk 5,27-32

  Elmélkedés:

  Nem azért  jöttem,  hogy  az  igazakat hívjam,  hanem  a  bűnösöket,  hogy
  megtérjenek!  –  mondja  Jézus  a  mai  evangélium  szerint.  A   megtérés
  mindenkinek szól tehát,  de akik igaznak  és bűntelennek tartják  magukat,
  azok nem  képesek  meghallani a  bűnbánatra  hívó szót.  Megtérésem  azzal
  kezdődik,  hogy  elismerem   vétkeimet,  s   felismerem  mindazt,   amivel
  megszegtem Isten parancsait. Őszinteség  és alázat szükséges mindehhez.  A
  bűn könnyen lelkileg vakká tesz, s egy idő után már észre sem veszem, hogy
  rossz úton járok. A hosszú ideig a bűnben való megmaradás pedig  elhiteti,
  hogy  nincs  szükségem  változtatásra.  Ebből  az  állapotból  ráz  fel  a
  nagyböjti  időben   Jézus  szava:   Térjetek  meg!   Nézzetek   magatokba,
  vizsgáljátok meg  életeteket,  értékeljétek  cselekedeteiteket!  Mit  kell
  tennem?  Legyen  őszinte  önmagamhoz!   Legyen  bátorságom  beismerni   és
  megvallani bűneimet a  szentgyónásban, hogy  részesülhessek a  bűnbocsánat
  kegyelmében!
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:


  Uram, életemben oly  sok az árnyék,  de Te azt  akarod, hogy fény  legyek.
  Bennem még  oly  sok  a  homály, de  Te  azt  akarod,  hogy  testvéreimnek
  világítsak. Magamat is alig vonszolom, de Te azt akarod, hogy testvéreimet
  hozzád vezessem, Hozzád vonzzam.  Oly üres és íztelen  vagyok Uram, de  Te
  azt akarod, hogy  a só legyek.  Uram, Te légy  életem fénye,  világossága,
  íze, jó illata! Engedd, ha velem találkoznak az emberek, Rád találjanak!
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom