2012. február 22., szerda

Hamvazószerda

2012. február 22. - Hamvazószerda


  A  hegyi   beszédben   Jézus  így   szólt   tanítványaihoz:   Vigyázzatok!
  Jótetteitekkel ne  hivalkodjatok  az emberek  előtt,  mert így  a  mennyei
  Atyától nem kaptok  értük jutalmat.  Amikor tehát  alamizsnát osztasz,  ne
  kürtöltess magad előtt,  mint a  képmutatók teszik a  zsinagógákban és  az
  utcákon, hogy dicsérjék őket az  emberek! Bizony mondom nektek, ezzel  már
  meg is kapták jutalmukat. Amikor te  adsz alamizsnát, ne tudja bal  kezed,
  mit cselekszik a  jobb kezed,  hogy adományod rejtekben  legyen, és  akkor
  Atyád jutalmaz  meg érte,  aki  lát téged  a  rejtekben is.  Amikor  pedig
  imádkoztok, ne  legyetek olyanok,  mint a  képmutatók, akik  szeretnek  az
  emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva  imádkozni!
  Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj
  be a  szobádba, és  zárt  ajtó mögött,  a rejtekben  imádkozzál  Atyádhoz!
  Atyád, aki  a  rejtekben is  lát,  megfizet neked.  Amikor  böjtöltök,  ne
  legyetek mogorvák,  mint  a képmutatók!  Keserű  arcot mutatnak,  hogy  az
  emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már  meg
  is kapták jutalmukat. Amikor te  böjtölsz, illatosítsd be hajadat és  mosd
  meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki
  a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
  Mt 6,1-6.16-18

  Elmélkedés:

  A mai  naptól kezdve  a nagyböjti  időben 40  napon át  készülök a  húsvét
  ünnepére. A  bűnbánattartás időszaka  ez számomra,  amely lehetőséget  ad,
  hogy rendezzem Istennel való kapcsolatomat. Az Egyház három dolgot ajánl a
  nagyböjtre:  az   imádságot,   a   böjtölést   és   az   adakozást,   amit
  alamizsnálkodásnak is nevezünk.  A mai evangéliumban  éppen erről a  három
  cselekedetről tanít Jézus. A közös  vonás ezekben a tettekben, hogy  Isten
  kedvét találja bennem. Nem a magam  dicsőségét keresem, nem a magam  javát
  helyezem előtérbe,  hanem Isten  felé szeretnék  indulni és  őt  szeretném
  szolgálni. A  jót  Isten  kedvéért teszem,  jutalmul  csak  az  üdvösséget
  remélve.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Mennyi Atyánk,  te  ismered  szívünk gondolatai  és  érzéseit.  Add,  hogy
  valóban neked tetsző  legyünk böjtölésünk  a nagyböjti  időben. Add,  hogy
  testünk fegyelmezése feléd  irányítsa lelkünket,  amelyet megtisztítasz  a
  bűnbocsánat  szentsége  által.   Urunk  Jézus,  aki   jelen  vagy   minden
  elesettben, szegényben és nélkülözőben! Segíts  minket, hogy a Te  arcodat
  lássuk mindazokban, akiknek  segítséget nyújtunk  tiszta szívvel  nyújtott
  adományainkkal. Szentlélek  Isten! Segíts  minket,  hogy ne  veszítsük  el
  türelmünket  és  kedvünket,  hanem   kitartóan  tudjunk  mindig   Istenhez
  fordulni, aki után  vágyakozunk. Siess segítségünkre,  amikor nem  tudjuk,
  hogy miként imádkozunk helyesen!

  ______________________________
__

  Aktuális:
  Egy-egy csepp. Az  e-vangélium minden nap  egy csepp. Kinek-kinek  örömöt,
  megnyugvást, vigasztalást,  megerősítést, megvilágosodást  jelentő  csepp.
  Minden napra.  Éveken,  életen át.  Evangélium.  Ezt olvassuk,  ez  vezeti
  életünket és ezt hirdetjük. Az evangéliumhoz méltóan szeretnénk élni, mert
  ebben ismerjük fel az üdvösség tanítását.
  Az idei  nagyböjtben is  kérlek  benneteket, hogy  ajánljátok  barátaitok,
  ismerőseiteknek az  e-vangélium  napi  olvasásának  e-mailes  lehetőségét.
  Feliratkozni a www.evangelium365.hu  oldalon lehet.  Gond esetén  segítség
  kérhető tőlem a his@katolikus.hu címen.
  Köszönettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom