2012. február 27., hétfő

Nagyböjt első hete – hétfő

Életünk alkonyán szeretetünk alapján fognak ítélni felettünk
2012. február 27. Nagyböjt első hete – hétfő

P. Matthew Green

Mt. 25; 31-46
Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján. Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készült. Mert éhes voltam, s nem adtatok ennem. Szomjas voltam, s nem adtatok innom. Idegen voltam, s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, s nem ruháztatok fel. Beteg és fogoly voltam, s nem jöttetek el meglátogatni. Ekkor ezek is megkérdezik: Uram, mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra? Erre majd ezt feleli: Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.”

Bevezető ima: Uram, Istenem! Ebben a nagyböjti időszakban szeretnék közelebb kerülni hozzád. Hiszem, hogy egy lettél közülünk azért, hogy a szeretet cselekedetével minden értelmet meghaladó módon megments minket. Tudom, hogy számíthatok rád, és Te minden nap hordozol engem. Tudom, hogy minden körülmény között velem vagy. Szeretnélek jobban szeretni téged önmagamnál, és szeretnék igent mondani neked minden egyes pillanatban. Teljesen a Te kegyelmedben bízom. Köszönöm Uram! A mostani nagyböjtben szeretnélek még jobban szeretni. Megérdemled, Uram, hogy azzá az emberré legyek, akinek látni akarsz engem.

Kérés: Segíts, Uram, hogy hasznomra váljon ez a nagyböjti időszak!

1. Ne ítéljetek, hanem legyetek kész az ítéletre! Mai társadalmunkban a tolerancia abszolút értéknek számít, így könnyen azt gondoljuk, hogy mindenki azt csinálhat, amit akar egészen addig, amíg nem sért másokat. Az evangélium üzenete – a „ne ítélj” – félreértelmezve azt sugallhatja, hogy nincsenek elítélendő dolgok, nincs objektív mércéje a jónak és a rossznak. A mai evangéliumi idézet rávilágít arra, hogy semmi sem áll messzebb a valóságtól, mint ez a feltevés. Bár nekünk nincs jogunk mások szíve felett ítélkezni, lesz ítélet napja és Jézus szilárd mércét állít elénk: szeretnünk kell másokat. Ez a parancs nem azt jeleni, hogy érezzük jól magunkat másokkal, hanem hogy tegyünk másokért. Jézus számos figyelmeztetést adott arra nézve, hogy mire számíthatunk az ítélet napján. Most itt az ideje ezek alapján cselekedni.

2. Ajándék és felelősség. Az utolsó ítélet leírásában Jézus felfed egy tényt, amely egyszerre ajándék és felelősség. Bármit teszünk másokért, azt neki tesszük. Biztosan gyakran élte át mindenki, hogy egy-egy evangéliumi történet olvasása közben arról álmodozunk, vajon milyen lenne beszélni Jézussal, vendégül látni Őt a házunkban vagy mellette lenni a szenvedés idején. Ma Jézus azt mondja nekünk, hogy ugyanazzal a szeretettel forduljunk mások felé, mintha neki tennénk szolgálatokat. Micsoda ajándék, hogy mi, akik kétezer évvel később élünk Jézus koránál, közvetett módon ugyan, de megmutathatjuk iránta való szeretetünket. Mivel részünk van ebben a lehetőségben, felelősek is vagyunk azért, hogy hogyan cselekszünk.

3. Ma van az a nap! Most a nagyböjti időben, amikor arra készülünk, hogy megemlékezzünk Jézus legnagyobb szeretet-cselekedetéről, remek lehetőség nyílik számunkra, hogy megmutassuk iránta való szeretetünket. Ezt úgy tehetjük meg, ha szeretjük és szolgáljuk embertársainkat. Hiábavaló minden kísérletünk, mely a mások iránti szeretet nélkül próbálná kifejezni Isten iránti szeretetünket. Nagyböjti áldozat vállalásaink, és elhatározásaink arra kell, hogy indítsanak minket, hogy még nagyobb szeretettel forduljunk mások felé és még inkább akarjuk feláldozni magunkat másokért. Ezeken az elhatározásokon nem nagy dolgokat kell érteni. Ez lehet egy kedves szó is durva válasz helyett egy olyan alkalommal, amikor valaki megsértett minket. Lehet egy telefonhívás vagy egy látogatás olyan rokonunkkal kapcsolatban, akivel nehéz kijönnünk. Az is lehet áldozat, ha tartjuk a szánkat olyan esetben, amikor szívesen szólnánk rosszat valakiről, aki véleményünk szerint megérdemli azt. Annyi lehetőséget kínál egy hétköznap is arra, hogy fejlesszük mások iránti szeretetünket. Ezek az apróságok készítenek fel minket a nagyobb áldozatok meghozatalára a későbbiekben.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm az ajándékot, hogy megmutathatom irántad való szeretetemet mások szolgálata által. Segíts nekem mindig észben tartani Keresztes Szent János szavait: „Életünk alkonyán szeretetünk alapján fognak ítélni felettünk”. Segíts, hogy alkalmazzam ezt a mindennapi életemben, és példaként a Te keresztedre tekintsek!

Elhatározás: Ma egy konkrét jótettet viszek végbe valakivel kapcsolatban azért, hogy megmutassam Isten iránti szeretetemet.


A pápa imaszándéka 2012. február hónapra:
Hozzájutás a vízhez: Hogy valamennyi nép teljesen hozzájusson a vízhez és azokhoz a készletekhez, amelyek a mindennapi életben maradáshoz szükségesek.
Egészségügyi dolgozók: Hogy az Úr hatékonyan támogassa az egészségügyi dolgozók erőfeszítéseit, akik a legszegényebb vidékeken nyújtanak segélyt a betegeknek és az öregeknek.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom