2012. február 27., hétfő

Nagyböjt első hete – hétfő

2012. február 27. – Hétfő


  Egy alkalommal Jézus az utolsó ítéletről beszélt tanítványainak: Amikor az
  Emberfia eljön az ő dicsőségében összes angyalának kíséretében, és  helyet
  foglal dicsőséges trónusán,  akkor minden nemzet  összesereglik előtte,  ő
  pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a
  kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.  Azután
  a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai,  vegyétek
  birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és
  ti ennem adtatok; szomjas voltam, és  ti innom adtatok; idegen voltam,  és
  ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és  ti
  fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!”
  Erre megkérdezik tőle az igazak:  „Uram, mikor láttunk téged éhezni,  hogy
  enni adtunk volna  neked, vagy  szomjazni, hogy inni  adtunk volna?  Mikor
  láttunk  idegenként,  hogy  befogadtunk   volna,  vagy  ruhátlanul,   hogy
  betakartunk volna  téged?  Mikor  láttunk  betegen  vagy  börtönben,  hogy
  meglátogattunk volna?” Akkor a király  így felel: „Bizony, mondom  nektek:
  Amit e legkisebb  testvéreim közül  eggyel is  tettetek, velem  tettétek!”
  Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti, átkozottak, az  örök
  tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és  nem
  adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, és
  nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam  és
  börtönben sínylődtem: és ti nem látogattatok meg engem!”
  Erre ők is megkérdezik: „Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy  szomjazni,
  idegenként vagy  ruhátlanul, betegen  vagy börtönben,  és nem  siettünk  a
  segítségedre?” Ő pedig ezt feleli majd nekik: „Bizony, mondom nektek: Amit
  e legkisebbek egyikével nem tettetek,  velem nem tettétek!” Ezek akkor  az
  örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.
  Mt 25,31-46

  Elmélkedés:

  Hamvazószerdán arról elmélkedtünk, hogy  az imádság és  a böjt mellett  az
  alamizsnálkodás,  a  szegényeknek  való  adakozás  jellemzi  leginkább   a
  keresztény embert a nagyböjti időszakban. S ez utóbbi mellé odatehetjük az
  irgalmasság cselekedeteinek  egész sorát.  S lám,  a mai  napon az  utolsó
  ítélettel kapcsolatban  éppen ezek  a  jócselekedetek kerülnek  elő,  mint
  olyan  tettek,  amelyek   szükségesek  ahhoz,  hogy   valaki  bejusson   a
  mennyországba.
  Az ítélkező maga Krisztus, aki körül ott állnak az „összes angyalok”, s  Ő
  elé járul „minden nemzet”: keresztények és nem keresztények, hívők és  nem
  hívők egyaránt.  És  itt  már semmi  más  nem  számít, csak  az,  hogy  ki
  gyakorolta az irgalmasság cselekedeteit  életében más emberekkel  szemben.
  Mindazok, akik megnyitották szívüket mások előtt és nem mulasztották el  a
  segítségnyújtást, bejutnak  az  örök életre,  azaz  odaállhatnak  Krisztus
  mellé az angyalok közé.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Ó Jézus,  emlékeztess,  hogy  amikor  Istent  Atyánknak  szólítjuk,  Isten
  gyermekeként viselkedjünk!  Ha nekünk  örömünk  telik Atyánkban,  neki  is
  kedvét kell találnia bennünk. Atyánk, hadd legyünk templomod, amelyben  az
  emberek felismerik jelenlétedet!

  ______________________________
__

  Aktuális:
  Egy-egy csepp. Az  e-evangélium minden nap  egy csepp. Kinek-kinek  örömöt,
  megnyugvást, vigasztalást,  megerősítést, megvilágosodást  jelentő  csepp.
  Minden napra.  Éveken,  életen át.  Evangélium.  Ezt olvassuk,  ez  vezeti
  életünket és ezt hirdetjük. Az evangéliumhoz méltóan szeretnénk élni, mert
  ebben ismerjük fel az üdvösség tanítását.
  Az idei  nagyböjtben is  kérlek  benneteket, hogy  ajánljátok  barátaitok,
  ismerőseiteknek az  e-evangélium  napi  olvasásának  e-mailes  lehetőségét.
  Feliratkozni a www.evangelium365.hu  oldalon lehet.  Gond esetén  segítség
  kérhető tőlem a his@katolikus.hu címen.
  Köszönettel: István atya
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom