2012. február 28., kedd

Nagyböjt első hete - kedd

A megbocsátó Atya
2012. február 28. Nagyböjt első hete - kedd

P. Matthew Green

Mt. 6, 7-15
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor imádkoztok ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik úgy gondolják, hogy a bőbeszédűségükért nyernek meghallgatást. Ne hasonlítsatok tehát hozzájuk; mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek őt. Ezért ti így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe;
de szabadíts meg a Gonosztól!
Mert ha megbocsátjátok az embereknek botlásaikat, nektek is meg fog bocsátani mennyei Atyátok. De ha nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem fogja megbocsátani nektek a ti botlásaitokat.

Bevezető ima: Uram, Istenem! Ebben a nagyböjti időszakban szeretnék közelebb kerülni hozzád. Hiszem, hogy egy lettél közülünk azért, hogy a szeretet cselekedetével minden értelmet meghaladó módon megments minket. Tudom, hogy számíthatok rád, és Te minden nap hordozol engem. Tudom, hogy minden körülmény között velem vagy. Szeretnélek jobban szeretni téged önmagamnál, és szeretnék igent mondani neked minden egyes pillanatban. Teljesen a Te kegyelmedben bízom. Köszönöm Uram! A mostani nagyböjtben szeretnélek még jobban szeretni. Megérdemled, Uram, hogy azzá az emberré legyek, akinek látni akarsz engem.

Kérés: Uram, segíts, hogy mások felé valódi megbocsátással forduljak, önmagammal kapcsolatban pedig vezess a bűnbánatra! Segíts, hogy megbocsáthassak és nekem is megbocsássanak! Add, hogy terjeszthessem Királyságodat szavaimmal és tetteimmel!

1. Bocsáss meg Atyám, mert vétkeztem! Az Egyház hagyományában a nagyböjt a bűnbánat ideje. Arra készülünk, hogy megemlékezzünk Krisztus haláláról a kereszten, aki ezáltal megmentett minket bűneinktől. Természetes, hogy megvizsgáljuk életünket és lelkiismeretünket; hogy gondolatainkkal, szavainkkal, cselekedeteinkkel és mulasztásainkkal hogyan járulunk hozzá Krisztus szenvedéséhez. Megváltásunkhoz nekünk is hozzá kell tenni a magunk részét, ezért fontos, hogy komolyan vegyünk minden apró viselkedési hibát és kérjünk bocsánatot, amiért rosszul cselekedtünk. Fontos azonban tudatosítanunk, hogy Isten nem akar „elkapni” minket bűneink miatt. Éppen ellenkezőleg: Jézus azt tanítja a mostani evangéliumi részben, hogy úgy forduljunk az Ő Atyjához, mint apánkhoz. Amikor felismerjük bűneinket, bizalommal és gyermeki szeretettel menjünk az Atyához. Isten azt akarja, hogy hozzá menjünk és meg szeretné adni azt, amit kérünk – beleértve bűneink bocsánatát és mindennapi szükségleteinket.

2. Bocsáss meg nekik, Uram! Jézus azt kéri tőlünk, hogy bocsássunk meg másoknak, különösen azoknak, akik megbántottak minket. Ez nehéz lehet, hiszen ez nem csak baráti és családi körünket érintheti, hanem azokat is, akik szándékosan támadnak, vagy megbántanak minket. Nehéz lehet megbocsátani egy olyan munkahelyi kollégának, aki pletykál rólunk a hátunk mögött azért, hogy saját előrelépését biztosítsa. Ugyanígy nehéz dolog megbocsátani a tolvajnak, aki ellopja a kocsinkat, vagy a terroristának vagy ellenséges katonának, aki megöli egy családtagunkat. Krisztus azonban pontosan ezt várja tőlünk. Saját személyében példát adott nekünk, hogy hogyan kell megbocsátani azoknak, akik rosszat tesznek nekünk. Ő mindenkiért meghalt, még azokért is, akik keresztre feszítették Őt.

3. Jöjjön el a Te Országod! Isten megadta számunkra azokat az eszközöket, amelyekkel ki tudjuk engesztelni magunkat Istennel és az emberekkel. Ha szívből megbocsátunk másoknak, élhetünk a bűnbánat szentségével Isten irgalmában bízva. Ha így cselekszünk, segítjük annak megvalósulását, amit az imában kérünk: „Jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod.” Isten királysága a szívünkben van, melyet az Úr alapít meg a bensőnkben a megszentelő kegyelem által, melyet először a keresztségben adott, majd a bűn elkövetése után a bűnbánat szentségében megújít és az Oltáriszentség napi vétele által megerősít. A megbocsátás eltölt minket újra Isten kegyelmével és segít minket abban, hogy másoknak mi is megbocsássunk, és szeretni tudjunk. A nagyböjt a legjobb időszak arra, hogy belépjünk a szeretet és megváltás áradásába.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Istenem! Köszönöm azt a nagy bizalmat, melyet belém helyeztél azáltal, hogy megtanítasz Atyámnak szólítani. Segíts, hogy megbocsátó legyek, és alázattal beismerjem saját gyengeségemet és bűneimet. Erősíts meg kegyelmeddel, hogy meg tudjam tenni akaratodat, és így segítsem Országod megvalósulását saját szívemben és a körülöttem élők szívében.

Elhatározás: Ma szóval vagy tettel odafordulok valaki felé, akinek megbocsátásomra szüksége van. Kijelölök egy napot, amikor a bűnbánat szentségéhez járulok.

Erdő Péter bíboros atya 2012. februári imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy a haldoklók Krisztus szeretetéből reményt és bizalmat merítsenek.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Család évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mailcímen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom