2012. február 29., szerda

Nagyböjt első hete – szerda

Az elfelejtett ajándékok
2012. február 29. Nagyböjt első hete szerda

P. Matthew Green

Lk, 11,29-32
„Amikor a nép köréje sereglett, elkezdett beszélni: "Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelt kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Mert ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz jel az Emberfia is e nemzedéknek. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor e nemzedék tagjaival együtt, és elítéli őket. Mert eljött a föld széléről, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, s itt nagyobb van Salamonnál.

Bevezető ima: Uram, Istenem! Ebben a nagyböjti időszakban szeretnék közelebb kerülni hozzád. Hiszem, hogy egy lettél közülünk azért, hogy a szeretet cselekedetével minden értelmet meghaladó módon megments minket. Tudom, hogy számíthatok rád, és Te minden nap hordozol engem. Tudom, hogy minden körülmény között velem vagy. Szeretnélek jobban szeretni téged önmagamnál, és szeretnék igent mondani neked minden egyes pillanatban. Teljesen a Te kegyelmedben bízom. Köszönöm Uram! A mostani nagyböjtben szeretnélek még jobban szeretni. Megérdemled, Uram, hogy azzá az emberré legyek, akinek látni akarsz engem.

Kérés: Uram, segíts, hogy újra felfedezzem nekem adott ajándékaidat, és úgy tudjam őket használni, hogy gyümölcsöt teremjenek!

1. Felfedezni a megszokottat. Mindnyájan hallottuk már: „A túlzott megszokás csak ártalmas.” A mostani részben azt találjuk, hogy Jézus kortársai pont így álltak hozzá. Csodákat művelt, tanítása és életszentsége egyedülálló volt. Mégis, sok ember elégedetlenkedett, ezért Jézus megdorgálta őket, amiért újabb jeleket követeltek. Nekünk is könnyű így viselkednünk a hitünkkel kapcsolatban. Ahelyett, hogy megbecsülnénk azt a gazdagságot, amit az egyházi hagyomány megőrzött számunkra, egyesek különleges jeleket keresnek. A nyolc boldogság leírása, vagy Jézus halott-feltámasztásai unalmasnak tűnnek, míg a magán-kinyilatkoztatások, vagy lehetséges jelenések megragadják képzeletünket. A nagyböjt jó alkalom arra, hogy visszamenjünk az alapokhoz, és újra találkozzunk Jézussal a Szentírásban és a misében, mintha először történne ez az életünkben.

2. Jónás jele valójában nekem szól. Szigorú hangvétele ellenére Jézus mégis megígéri a kívánt jelet: Jónás próféta jelét. Ezen valójában saját halálát és feltámadását érti, ahogyan azt Máté evangéliumában olvashatjuk (Mt, 12,40). Ennél nagyobb jel el sem képzelhető. A húsvéti misztérium az a végkifejlet, ami felé az egész nagyböjti időszak irányul. A nagyböjt negyven napjának bűnbánata igazából úgy nyeri el valódi értemét, ha a remény időszakaként éljük meg. Mennyire igaz! Megtisztítjuk magunkat, hogy részt vegyünk Jézus halálában és feltámadásában.

3. Osszuk meg a gazdagságot! Jézus azt mondta tanítványainak, hogy ítélni fognak felettük, amiért nem becsülik meg azt az ajándékot, ami a szemük előtt van. Most azt a meghívást kaptuk, hogy ne csak megbecsüljük, amit az Egyháztól kaptunk, hanem meg is osszuk azt másokkal. A hit igazságait - melyekről nagyböjtben és húsvétkor megemlékezünk, és amelyeket újra élünk - nemcsak mi kaptuk meg, hanem az egész emberiség. Hogy az üzenet vajon elér-e másokat is, rajtunk múlik. Mit teszünk azért, hogy a nagyböjt és húsvét valódi üzenetét terjesszük a körülöttünk élőknek?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts, hogy megbecsüljem azokat az ajándékokat, melyeket az Egyházban nekem adtál; jelenlétedet az Eucharisztiában, a Szentírást, a szentségeket és a szentek életének tanítását. Segíts, hogy értékeljem azokat az ajándékokat is, amelyeket az életemben adtál azáltal, hogy kegyelmed működik a lelkemben. Nem követelek több jelet tőled! Segíts, hogy megosszam ezeket az ajándékokat a körülöttem élő emberekkel azáltal, hogy megélem hivatásomat és bátran merek beszélni hitemről.

Elhatározás: Ma különösen figyelni fogok arra, ahogyan imádkozom, ahogy olvasom a Szentírást, és ahogy részt veszek a szentmisén. Megpróbálom minden figyelmemet ezekre összpontosítani, mintha most először tenném ezeket.

A pápa imaszándéka 2012. február hónapra:
Hozzájutás a vízhez: Hogy valamennyi nép teljesen hozzájusson a vízhez és azokhoz a készletekhez, amelyek a mindennapi életben maradáshoz szükségesek.
Egészségügyi dolgozók: Hogy az Úr hatékonyan támogassa az egészségügyi dolgozók erőfeszítéseit, akik a legszegényebb vidékeken nyújtanak segélyt a betegeknek és az öregeknek.
--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Család évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mailcímen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom