2012. február 29., szerda

Nagyböjt első hete – szerda

  2012. február 29. - Szerda


  Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró  tömeg, de ő így szólt  hozzájuk:
  „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más  jelet,
  mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az
  Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a  nemzedékkel
  együtt megjelenik  Dél királynője  is, és  helyeselni fogja  elítélésüket,
  hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét;
  itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az
  ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését,
  mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki  van,
  mint Jónás.”
  Lk 11,29-32

  Elmélkedés:

  Jónás prófétáról  és az  ő szavára  bűnbánatot tartó  niniveiekről  beszél
  Jézus a mai evangéliumban. Példaként állítja elém Ninive városának lakóit,
  akik felismerték Isten küldöttét Jónásban és megfogadták szavát. Vajon  ki
  az, aki napjainkban az ókori Ninivehez hasonlító nagyvárosainkban vagy más
  településeken ki  mer  állni  a  nagy nyilvánosság  elé  a  bűnbánatra  és
  megtérésre szóló felhívással? Ki hirdeti  bátran az irgalom örömhírét?  Ki
  meri elmondani  a világban,  hogy  Isten nem  a vesztünket  akarja,  hanem
  megtérésünket? Ki figyel  Isten küldötteire manapság?  Ki szívleli meg  az
  isteni üzenetet  és  tart igaz  bűnbánatot?  A nagyböjt  a  bűnbánattartás
  ideje. A bűnbánatra  pedig nem  ember kér  engem, hanem  maga Isten,  akit
  megsértek  bűneimmel,   de  aki   ugyanakkor  irgalommal   fordul   felém.
  Tekintetemet a megváltás nagy jelére, Krisztus kereszthalálára fordítom!
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Vigasztald, Uram, a szegény lelkeket szenvedéseikben, és örvendeztesd  meg
  őket örök  világosságoddal. Engedd,  Uram,  hogy szent  szenvedésed  ereje
  által  minden  bűnös  megtisztuljon,  elnyerje  kegyelmedet  és   eljusson
  országodba, az örök boldogságra.
  Canisius Szent Péter
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom