2012. február 24., péntek

SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep)

Az örök életre vezető szűk ösvény
 SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep)
2012. február 24. Hamvazószerda utáni péntek

P. Paul Hubert LC

Mt 9,14-15
Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték: "Miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid ellenben nem böjtölnek?" Jézus így felelt: "Hát búsulhat a násznép, míg vele a vőlegény? Eljön a nap, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.”

Bevezető ima: Uram, Te teremtetted a világot, és rendeztél mindent tökéletes harmóniába és szépségbe. Hiszek benned. Uram, a teremtést a beteljesülés felé vezeted, mert ezért alkottál mindent. Remélek benned. A világmindenséget irántunk való szeretetből alkottad és ránk bíztad a teremtményeket. Szeretlek téged.

Kérés: Uram, Te vagy a mi Atyánk, és mindig a legjobbat akarod nekünk. Taníts meg minket az önmegtagadásra, hogy egyre jobban szeressünk, úgy, ahogyan te szeretsz minket!

1. Krisztus igényes. Krisztus másként van már velünk, mint ahogyan az apostolokkal élt, ezért kell böjtölnünk, ahogy ő is mondja. Az Egyház a böjtölés idejét 40 napban határozta meg, ez a nagyböjt. Ez emlékeztet Krisztus megkísértésére, amikor 40 nap és éjjel a pusztában volt, valamint ez a 40 nap azt az időszakot is feleleveníti, amelyet az izraeliták töltöttek a pusztában, hogy megtisztuljanak bűneiktől, mielőtt az Ígéret Földjére léptek. Ha Krisztust követjük a böjtölésben, az Egyház arra vezet minket, hogy nagylelkűbbek legyünk másokkal, bensőségesebben imádkozzunk Istenhez. A böjt áldozata segít elégtételt adni bűneinkért, és segít elnyerni a szükséges erényeket, hogy helyesen cselekedjünk. A böjt egy útja annak, hogy a múltbéli bűneinkért vezekeljünk, és megerősítsük magunkat lelkileg az önmegtagadásokban, s így jobban szeressük Istent és a többi embert. Senkit ne érjen csalódás: Krisztus igényes. Krisztus útja szűk. Jézus maga sem akarja elrejteni előlünk ezt az igazságot, és azt, hogy nehéz Őt követnünk. Arra hív minket, hogy belépjünk a szűk kapun, mert a kárhozat útja széles. Az egész tanítása összefoglalható egy radikális meghívásban: “"Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen.” (Mt 16,24).

2. Miért kell megtagadni önmagunkat? Az önmegtagadás olyan szó, amely sem a gondolatainkban, sem cselekedeteinkben nem túl gyakran fordul elő. Önmagunkra gondolunk legtöbbször. A „megtagadás”-t arra használjuk, ami ellentétben áll velünk. Ám rakjuk össze a két szót, és valami rögtön ellenkezik bennünk. Úgy érezzük, jobb, ha témát váltunk. Könnyen leellenőrizhetjük az önmegtagadásunkat: próbáljuk felidézni a legutóbbi tudatosan meghozott áldozatunkat, amelyet Isten vagy mások tetszésére hoztunk. Aztán, idézzük fel, amikor legutóbb azt tettük, ami önmagunknak a legjobban esett. Az Éden kertben történt megkísértés óta az önzésünk ellenünk dolgozik. Ez az oka annak, hogy önmagunkat jobban szeretjük, mint Istent vagy a felebarátunkat, és ez a gyökere minden elkövetett bűnünknek. Küzdeni az önzés ellen, Isten és az embertársaim után tenni saját magamat: csak ez segíthet nekünk helyreállítani azt a szeretetet, amelyet Isten elgondolt számunkra, hogy szeressük Őt és a felebarátainkat. A böjt gyakorlása segít megtörni önzésünket, és képessé tesz, hogy ellenálljunk a rendetlen szenvedélyeinknek és érzéseinknek. Ez egy életen át tartó küzdelem, mert igenis harcnak számít, különösen abban a társadalomban, ahol élünk.

3. A megbocsátás csöndje. A kereszt, amely felé Krisztussal együtt haladunk a nagyböjtben, megvilágít mindent, amit teszünk. Volt valaha valaki, aki nagyobb önmegtagadást vitt véghez, mint Krisztus a kereszten? Volt valaki, aki ugyanazt megélte, amit Jézus a Getszemáni-kertben: végignézni az emberiség összes bűnén, amit magára kell venni és meg kell bocsátani? A megbocsátáshoz Jézusnak hallgatnia kellett, nem panaszkodhatott a lázadásunk miatt. Nekünk is így kell tennünk, amikor ütések érnek minket: meg kell tanulnunk megbocsátani. Ez az egyedüli útja annak, hogy újra egyesüljünk az isteni szeretet kötelékében. Ez az egyetlen dolog, ami megadhatja nekünk a beteljesülést.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Kálváriára vezető utad folyamatos megtagadása emberi mivoltodnak, amely kerüli a szenvedést. Segíts, hogy ellenálljak kísértéseknek, hogy ne futamodjak meg a szenvedések elől. Inkább engedd, hogy ugyanúgy magamra vegyem a szenvedéseket, ahogyan azt Te tetted a lelkek megmentéséért, és alakítsd a szívemet a tiédhez hasonlóvá.

Elhatározás: Azért, hogy kövessem Krisztust, vállalom, hogy a nagyböjt ideje alatt lemondok néhány vágyamról.

Erdő Péter bíboros atya 2012. februári imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy a haldoklók Krisztus szeretetéből reményt és bizalmat merítsenek.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Család évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mailcímen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom