2012. február 24., péntek

SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep)

2012. február 24. - Péntek


  Jézus így tanított az  utolsó vacsorán: „Amint engem  szeret az Atya,  úgy
  szeretlek  én  is  titeket.  Maradjatok   meg  az  én  szeretetemben!   Ha
  megtartjátok  parancsaimat,   megmaradtok  szeretetemben,   ahogy  én   is
  megtartottam Atyám  parancsait, és  megmaradok az  ő szeretetében.  Ezeket
  azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel
  teljes legyen.  Az az  én parancsom,  hogy szeressétek  egymást, amint  én
  szerettelek titeket! Nagyobb szeretete  senkinek sincs annál, mint  annak,
  aki életét  adja barátaiért.  Ti barátaim  vagytok, ha  megteszitek,  amit
  parancsolok nektek. Nem  mondalak titeket többé  szolgának, mert a  szolga
  nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt,
  amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem,
  hanem én választottalak titeket; és  arra rendeltelek, hogy elmenjetek  és
  gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az  én
  nevemben,  megadja  nektek.  Azt  parancsolom  nektek,  hogy   szeressétek
  egymást!”
  Jn 15,9-17

  Elmélkedés:

  Az Apostolok  Cselekedetei szentírási  könyv  beszámol arról,  hogy  Jézus
  mennybemenetelét követően, de még a Szentlélek pünkösdi eljövetele előtt a
  tizenegy apostol  gyűlést tart,  amelyen a  Jézust eláruló  Júdás  helyett
  Mátyás választják meg a  testület tizenkettedik tagjává (ApCsel  1,15-26).
  Mátyás tehát eredetileg nem tartozott a Jézus által választott  tizenkettő
  közé, de ő is a tanítványok nagyobb csoportja közé tartozott, akik  mindig
  Jézussal és az  apostolokkal voltak  (ApCsel 1,21). A  leírás a  választás
  céljaként megemlíti, hogy a megválasztott  személy feladata, hogy a  többi
  apostollal együtt tanúskodjon Jézus feltámadásáról. Az apostolok küldetése
  tehát  az,  hogy  elmenjenek  az  egész  világra  és  hirdették   Krisztus
  feltámadását és Evangéliumát. E küldetés végzéséhez kapnak megerősítést az
  apostolok pár nap  múlva, Pünkösdkor,  amikor kiárad  rájuk a  Szentlélek.
  Ettől kezdve  Krisztus  barátaiként és  szeretetétől  indítva, s  immár  a
  Szentlélek  által  is  megerősítve,  elindulnak,  hogy  hirdessék  azt   a
  szeretetet, amelyet Mesterüktől tanultak, s amelynek véső nagy jele az  Úr
  kereszthalála és a  feltámadása. Jézus  engem is  kiválaszt, meghív,  hogy
  róla tegyek tanúságot a világban.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Himnusz Szent Mátyás apostol ünnepén

  Mátyás, téged külön csoda
  emelt a szent apostolok
  áldott karába, isteni
  útmutatás és rendelés.

  Eltávozott az áruló,
  kötélen, ágon lelt halált,
  szent rangját nem becsülte meg,
  sem Krisztus szent szeretetét.

  Krisztus kegyelme rád maradt,
  a méltatlan helyébe lépsz,
  Péter szól, ám a Lélek az,
  ki intéz szót és sorsvetést.

  Te vállalod a küldetést,
  pogányoknak hogy vidd a fényt,
  Jézust hűséggel hirdeted,
  majd érte ontod véred is.

  Boldog tanítvány, légy velünk,
  hogy mindig szíves-örömest
  járjunk a Lélek útjain,
  kövessük, bárhová vezet

  A Háromság áldott legyen,
  és adja meg, hogy általad
  az égbe jussunk; boldogan
  zengjük majd ott dicséretét. Ámen.

  ______________________________
__

  Aktuális:
  „Tiéd  a  döntés”  címmel  a  Házas  Hétvége  Mozgalom  20–30  év  közötti
  egyedülálló fiataloknak szervez programot. „Ha  20 és 30 év közötti  vagy,
  és  szeretnéd  önmagad  jobban  megismerni,  akkor  itt  a  helyed.   Nagy
  szeretettel várunk  két és  fél  napos programunkra!"  - írják  a  hétvége
  szervezői.  A   következő   Tiéd  a   döntés-hétvégére   Szigetmonostoron,
  Budapesttől  nem  messze  kerül   sor,  2012.  március  9-11-én,   amelyre
  szeretettel várják a jelentkezőket.
  Bővebben és jelentkezési lap: http://sites.google.com/site/tiedadontes/
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom