2012. március 2., péntek

Nagyböjt első hete – péntek

  2012. március 2. - Péntek


  A hegyi beszédben  Jézus így  szólt tanítványaihoz: Ha  igaz voltotok  nem
  múlja felül az írástudókét és a  farizeusokét, nem juthattok be a  mennyek
  országába. Hallottátok, hogy a  régieknek ezt mondták:  „Ne ölj!” Aki  öl,
  méltó az ítéletre. Én  viszont azt mondom nektek,  hogy méltó az  ítéletre
  mindaz,  aki  haragszik  testvérére.  Aki  azt  mondja  testvérének:   „Te
  esztelen!”,  méltó  a  főtanács  ítéletére.  Aki  pedig  azt  mondja:  „Te
  istentelen!”, méltó  a  kárhozat  tüzére. Ha  tehát  ajándékot  akarsz  az
  oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami  panasza
  van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki
  testvéreddel.  Csak  azután  térj   vissza,  hogy  bemutasd   áldozatodat!
  Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor  még úton vagy vele,  nehogy
  átadjon a bírónak,  a bíró pedig  a börtönőrnek, és  a börtönbe  vessenek.
  Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg  nem
  fizeted.
  Mt 5,20-26

  Elmélkedés:

  Jézus újnak  nevezi  törvényét,  de  ez nem  jelenti  azt,  hogy  teljesen
  megszünteti  az  ószövetségi  törvényeket.  Inkább  arról  van  szó,  hogy
  elmélyíti azokat abban  az értelemben, hogy  visszamegy az eredeti  isteni
  szándékra. A farizeusi törvénymagyarázatok ugyanis sokszor eltértek ettől.
  Jézus törvényértelmezése sosem az erkölcsi lazaság irányába megy el, hanem
  kijavítja  azokat  a  helytelen  magyarázatokat,  amelyek  hol  lehetetlen
  terheket raktak az emberekre, hol  pedig megengedték a könnyelműséget.  Az
  isteni törvényeket  komolyan kell  vennem, mert  azok mögött  mindig az  a
  szándék húzódik meg, amely üdvösségemet  szolgálja. Ha ezt belátom,  akkor
  nem értelmezem  teherként  a  parancsokat, hanem  szabadon  vállalom  azok
  megtartását az üdvösség reményében.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Mindenható  Úristen,   aki  gondviselésed   eszközeiül  gyarló   embereket
  választván,  ily   módon  is   kitünteted   isteni  hatalmadat   a   világ
  kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem benned a
  legfőbb hatalmasságot és  minden hatalom kútfejét:  annak általad  rendelt
  egyházi és világi képviselőit  köteles engedelmességgel tiszteljem, s  így
  isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem szent akaratodat.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom