2012. március 3., szombat

Nagyböjt első hete – szombat

A keresztény szeretet kihívása
2012.március 3. Nagyböjt első hete szombat

P. Matthew Green

Mt. 5,43-48
„Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? S ha nem köszöntitek, csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!

Bevezető ima: Uram, Istenem! Ebben a nagyböjti időszakban szeretnék közelebb kerülni hozzád. Hiszem, hogy egy lettél közülünk azért, hogy a szeretet cselekedetével minden értelmet meghaladó módon megments minket. Tudom, hogy számíthatok rád, és Te minden nap hordozol engem. Tudom, hogy minden körülmény között velem vagy. Szeretnélek jobban szeretni téged önmagamnál, és szeretnék igent mondani neked minden egyes pillanatban. Teljesen a Te kegyelmedben bízom. Köszönöm Uram! A mostani nagyböjtben szeretnélek még jobban szeretni. Megérdemled, Uram, hogy azzá az emberré legyek, akinek látni akarsz engem.

Kérés: Uram Jézus, vedd tökéletlen szeretetemet és változtasd át kegyelmeddel, hogy hűségesen szolgáljam Istent életem hátralévő részében!

1. Szeretni a szerethetetlent. A mai evangéliumi részlet felhoz egy a kereszténységben jól ismert témát: a felebaráti szeretet a kulcsa keresztény életünknek, melynek gyakorlásával válunk hasonlóvá Istenhez. Jézus ebben a részben a tökéletességgel teszi egyenlővé a feltétlen szeretet gyakorlását; legfőképpen a legkevésbé szeretetre méltó embertársainkkal, az ellenségeinkkel és üldözőinkkel kapcsolatban. Az Atya mindenkit szeret attól függetlenül, hogy hogyan viselkednek vele. Ezért küldte el Fiát, hogy megváltson minket. Ha az Atya gyermekei akarunk lenni, ugyanúgy kell szeretnünk, ahogyan Ő szeret: a legjobb képességeink szerint.

2. A szeretet végső diadala. Szeretni ellenségünket és imádkozni üldözőinkért a valóságban nehéz, gyakran viszonzatlan és félreértett feladat. Társadalmunk gyakran hangoztatja a bosszút és az igazságot az irgalom és megbocsátás kárára. Elég, ha csak a rengeteg bírósági perre gondolunk. A Krisztus által tanított magatartás talán gyengeségnek tűnhet néhány ember előtt, és olyan dolognak, ami nem rögtön termő gyümölcsöket hoz. Jézus tanítása szerint cselekedett. Ő, aki megsemmisíthette volna támadóit, és tizenkét légió angyallal elpusztíthatta volna fogva tartóit, haragos szóáradattal sem támadott ellenségeire. Bár néhány alkalommal mérgesnek ítélhetjük viselkedését, azonban alapjában véve a párbeszédre összpontosított. Csak akkor feddte meg az embereket, ha az a javukra szolgált. Irgalmára és jó akaratára gúny és halál volt a válasz. De ahogy már tudjuk, nagypénteket húsvét követte, és végül is a feltámadáson keresztül Jézus győzedelmeskedett. A gyűlölet diadala mindig illuzórikus és rövid életű, a szereteté viszont örökké tart.

3. Ő általa Ő vele és Ő benne. Jézus beszédét ezzel a meghagyással fejezte be: „legyetek tökéletesek, amint Mennyei Atyám is tökéletes”. Ez elsőre lehetetlennek tűnő parancsnak néz ki – és valóban az is a kegyelem segítsége nélkül. Szerencsére nem vagyunk egyedül ebben az erőfeszítésben. Jézus azáltal, hogy teljesen megélte Atyja akaratát egészen a kereszthalálig, megnyerte számunkra a szükséges kegyelmet és vezetőnkül elküldte a Szentlelket. Az Újszövetségen keresztül a Szentlélek irányítja a tanítványokat és apostolokat az egész világra kiterjedő igehirdető munkájukban. Ez a tanítványok viszonylagosan kis csoportja néhány generáció alatt meghódította a Római Birodalmat anélkül, hogy egyetlen kardot is a magasba emelt volna. Istennek ugyanis semmi sem lehetetlen. Ha ugyanilyen bizalommal és tanulékonysággal viseltetünk a Szentlélek iránt, segíteni fog, hogy Istennek hű gyermekei lehessünk és megközelíthessük a tökéletes szeretetet.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, a szeretet mércéje, amit tőlem kérsz, túl van saját képességeimen és emberileg nehezen érthető. Példád megmutatja a szeretet életet és szívet átformáló erejét, mely végső soron meghozza a békét. Hiszek abban, hogy kegyelmed át tudja formálni az életemet, és hiszem, hogy a Szentlélek segítségével szavaidat tettekre tudom váltani. Segíts, hogy ebben a nagyböjtben előre tudjak haladni a tökéletes szeretet eszméjében, és folytatódjon ez a növekedés egész további életemen keresztül.

Elhatározás: Ma imát mondok azokért, akiket a legnehezebb szeretnem.

A pápa imaszándéka 2012. március hónapra:
A nők közreműködése: Hogy az egész világon kellően elismerjék a nők közreműködését a társadalom fejlődéséhez.
Az üldözött keresztények: Hogy a Szentlélek adományozzon állhatatosságot mindazoknak, különösen Ázsiában, akiket Krisztus neve miatt hátrányosan megkülönböztetnek, üldöznek vagy halálba visznek.
--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Család évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mailcímen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom