2012. március 3., szombat

Nagyböjt első hete – szombat

  2012. március 3. - Szombat


  A hegyi beszédben  Jézus így szólt  tanítványaihoz: „Hallottátok a  (régi)
  parancsot: Szeresd  felebarátodat és  gyűlöld ellenségedet!  Én pedig  ezt
  mondom nektek:  Szeressétek ellenségeiteket!  Tegyetek jót  azokkal,  akik
  gyűlölnek  titeket!  Imádkozzatok  azokért,  akik  üldöznek  és  gyaláznak
  titeket, hogy gyermekei legyetek  mennyei Atyátoknak, aki fölkelti  napját
  jókra és gonoszakra, és esőt ad  mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.  Ha
  ugyanis csak azokat szeretitek,  akik titeket szeretnek,  ugyan mi lesz  a
  jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a  testvéreiteknek
  köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is?
  Ti legyetek  olyan  tökéletesek,  mint  amilyen  tökéletes  a  ti  mennyei
  Atyátok!”
  Mt 5,43-48

  Elmélkedés:

  Jézus szeretet-parancsa akkor  éri el a  csúcspontját, amikor azt  mondja,
  hogy túl  az  Isten  iránti  és  az  emberek  iránti  szereteten,  még  az
  ellenségeinket  is  szeretnünk  kell.  Nem  reménytelen  elképzelés  ez  a
  részéről, hanem  egy olyan  stratégia,  amely lemond  az erőszakról  és  a
  bosszúról, és hisz  abban, hogy  a jóval,  mint erkölcsi  erővel le  lehet
  győzni a rosszat. A bántalmak és az üldözések türelmes elviselése  ugyanis
  egy  idő  után  zavarba  ejti  azokat,  akik  azt  vélik,  hogy  erőszakos
  eszközökkel el lehet törölni a vallásosságot. Az ellenség szeretete  olyan
  tanúságtétel, amely a világ számára sokszor teljesen érthetetlen, de mégis
  Isten  szeretetéről  tanúskodik.  A  szeretet  gyakorlásában  nem  lehetek
  személyválogató, mint ahogyan Isten  sem az, hanem mindenkinek  felkínálja
  kegyelmét. Törekszem-e a szeretet gyakorlására mindenki iránt?
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:


  Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és  kicsinységem
  tudatában  hálát  adok  neked,   s  egész  lelkemmel  kérlek,   rendkívüli
  jóságodban  fogadd  jóakarattal  könyörgésemet:  hatalmaddal  űzd  el   az
  ellenséget  tetteimtől  és  cselekedeteimtől,  erősíts  engem  a   hitben,
  kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
  boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy Téged mindenkinél  és
  mindennél jobban szeresselek!
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom