2012. március 15., csütörtök

Nagyböjt harmadik hete – csütörtök

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu

Isten országának ellensége
2012. március 15. Nagyböjt harmadik hete – csütörtök
P. Shane Lambert

Lk 11,14-23
Egy alkalommal kiűzött egy néma gonosz lelket. Amikor a gonosz lélek kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott. De néhányan így vélekedtek: "Belzebubbal, a gonosz lelkek fejedelmével űzi ki a gonosz lelkeket." Mások próbára akarták tenni, ezért égi jelt követeltek tőle. De ő átlátott rajtuk, azért ezt mondta nekik: "Minden önmagával meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha tehát a sátán meghasonlott volna magával, hogy állhatna fenn az országa? Azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket. Ám, ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a fiaitok kinek a segítségével űzik ki őket? Ezért ők lesznek bíráitok. De ha én az Isten ujjával űzöm ki a gonosz lelkeket, akkor már közel van hozzátok az Isten országa. Amikor az erős ember fegyveresen őrzi házát, biztonságban van vagyona. De ha egy erősebb megtámadja és legyőzi, akkor elveszi fegyverét, amiben bízott, és a zsákmányt szétosztja. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyűjt velem, az szétszór.

Bevezető ima: Uram, hiszek benned. Te vagy a mennyből leszállt Király. Bízom benne, hogy minden rosszat kiűzöl a szívemből. Szeretlek, mert szeretnéd meghódítani lelkemet. Védj meg a bajoktól! Köszönöm neked szereteted ajándékát.

Kérés: Uram! Segíts, hogy országod terjesztésén fáradozzak!

1. A Megváltóba vetett remény. Krisztus minden egyes lelket meg akar menteni. Azért jött, hogy megszabadítson bűneimtől. Milyen gyakran válik imaéletem hallgatássá, emberi gyengeségeim, félelmeim és terheim miatt, melyek akadályoznak az erényes életben. Ki kell nyitnom a szívemet Jézusnak, hogy minden rossz hajlamomtól megszabadítson. Így kell imádkoznom: „Mondd nekem: én vagyok a segítséged” (Zsolt 35, 3). Megváltóként Krisztusnak hatalma van az ördögöt kiűzni. A feltámadás uraként hatalma van megszabadítani betegségemtől, egészségessé tenni, és a bűnből a kegyelembe emelni. Reménnyel és hitbeli rácsodálkozással kellene mondanom neki: „Minden tagom hirdeti majd: Ki olyan, mint te vagy, Uram? Te, aki a gyengét megmented a túlerőtől, a szegényt a rablók kezétől.” (Zsolt 35,10). Ha Jézus működik az életemben, azt mások is észreveszik. Éppúgy, ahogy az a mai evangéliumban le van írva: a némák beszéltek, az emberek csodálkoztak.

2. Egy rossz alma. Mikor az emberek látták Jézus csodáit, csodálkoztak rajta. De elég volt egy-két kritikus hang a tömegből, hogy az emberek véleménye megváltozzon. Mindig valami rossz szándékot sejtettek a jótett mögött. Jelet kértek, mintha a csodák nem bizonyították volna eléggé Jézus hatalmát és tekintélyét. Mennyire bánthatta ez Jézus Szentséges Szívét! Joggal kiált fel Jézus: „Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig maradjak még körötökben? Meddig tűrjelek benneteket?” (Lk 9,41). Jézus óv bennünket a kétkedőktől és pozitív beállítottságra hív: „Ha én Isten erejével űzöm ki az ördögöket, akkor már köztetek van az Isten országa”.

3. Isten országának győzelme. Krisztus harcol a lelkekért. A megtért bűnös mellett áll az igazság. Sátán nem tudja megszerezni azt a lelket, amelyik Isten kegyelmére válaszol. Krisztus erősebb. Úgy építi országát, hogy a gonoszt kiűzi és meghívja a lelkeket, hogy az Ő oldalán harcoljanak. Az igazság és a jóság előbb-utóbb győzedelmeskedik. Ezért Sátán ügye veszett ügy. A győzelem mindenképpen Krisztusé és az evangéliumé. Krisztus életem középpontja, mércéje és példaképe. Ő az üzenet, az örömhír, amiről énekelek. De a gonoszt is a nevén kell nevezni: „Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek” (Mk 16,17). Add, hogy szavaim és tetteim mind Krisztus szeretetéről tanúskodjanak!

Beszélgetés Krisztussal: Uram! Kegyelmed égi fényt hoz lelkemnek. Add, hogy megtapasztaljam szereteted erejét. Ahogy engem megfogott kegyelmed, úgy vigyem ezt a fényt a többi emberhez, hogy az evangélium megszabadítsa őket a bűn rabszolgaságából.

Elhatározás: Ma segítek valakinek egy nehézség megoldásában, ezzel szavakra és tettekre váltom Krisztus szeretetét.

A pápa imaszándéka 2012. március hónapra:
A nők közreműködése: Hogy az egész világon kellően elismerjék a nők közreműködését a társadalom fejlődéséhez.
Az üldözött keresztények: Hogy a Szentlélek adományozzon állhatatosságot mindazoknak, különösen Ázsiában, akiket Krisztus neve miatt hátrányosan megkülönböztetnek, üldöznek vagy halálba visznek.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom