2012. március 15., csütörtök

Nagyböjt harmadik hete – csütörtök

2012. március 15. - Csütörtök


  Egy alkalommal Jézus egy  néma emberből űzött ki  ördögöt. Amint az  ördög
  kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt
  mondták: „Belzebubnak,  az ördögök  fejedelmének  segítségével űzi  ki  az
  ördögöket.” Mások próbára  akarták tenni,  és égi  jelet követeltek  tőle.
  Jézus belelátott gondolataikba, és  így szólt hozzájuk: „Minden  önmagában
  meghasonlott ország elpusztul, és  ház házra omlik.  Ha a sátán  önmagában
  meghasonlott, hogyan állhat  fönn az  országa? Ti  ugyanis azt  mondjátok,
  hogy Belzebub  segítségével  űzöm  ki  az ördögöket.  Ám  ha  én  Belzebub
  segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a  segítségével
  űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával  (vagyis
  Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az
  Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig
  van biztonságban,  amíg el  nem  jön az,  aki  erősebb nála.  Ez  legyőzi,
  elveszi fegyverzetét,  amelyben bízott,  és  szétosztja a  zsákmányt.  Aki
  nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór.”
  Lk 11,14-23

  Elmélkedés:

  Jézus ellenfelei azt a  képtelen vádat fogalmazzák  meg, amely szerint  az
  ördöggel szövetkezve végzi ördögűzéseit a rendkívüli hatalommal rendelkező
  tanító. Válaszában  Jézus egyrészt  rámutat a  vád belső  ellentmondására,
  másrészt  kinyilvánítja,  hogy  ő  Isten  hatalmával  és  erejével   végzi
  cselekedeteit,  amelyek  Isten  országának  jelenlétéről  tanúskodnak.  Az
  ördögűzések tehát  azt jelzik,  hogy  Jézus felveszi  a harcot  a  rosszal
  szemben. Szembeszáll  a gonosszal,  hogy az  emberért küzdjön.  A  rosszat
  legyőzve visszaadja szabadságunkat. A nagyböjt annak az ideje, hogy  Jézus
  segítségével én is felvegyem  a harcot a bennem  lévő és az Istennel  való
  kapcsolatomat megrontó rosszal szemben és legyőzzem azt.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:


  Isten, én Istenem, mert te az enyém vagy, semmim sem hiányzik. És mert  én
  a  tied  vagyok,  benned,  Szabadítómban,  dicsekszem  mindörökké.  Minden
  szomorúságomban te vidítasz  fel ünnepi  terített asztaloddal.  És hol  is
  volna jó sora az én lelkemnek, ha nem tebenned, életem Istene?
  Nagy Szent Gertrúd
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom