2012. március 12., hétfő

Nagyböjt harmadik hete – hétfő

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu


Isten családja a szeretet
2012. március 12. Nagyböjt harmadik hete – hétfő

P. Shane Lambert

Lk 4,24-30
A názáreti zsinagógában Jézus így beszélt a néphez: "Bizony mondom nektek, hogy egy prófétát sem látnak szívesen a saját hazájában. S igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán." Ezt hallva mind haragra gerjedtek a zsinagógában. Felpattantak, kiűzték a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt köztük és eltávozott.

Bevezető ima: Úr Jézus! Hiszem, hogy Te Isten Fia vagy. Azért jöttél, hogy megmutasd, hogyan lehet Isten gyermekeként élni. Bízom benne, hogy átalakítod életemet és példádat egyre tökéletesebben tudom követni. Szeretlek, Uram. Add, hogy életem tükre legyen irántam érzett szeretetednek.

Kérés: Uram! Add, hogy bizonyságot tudjak tenni a világ előtt arról, hogy Isten gyermeke vagyok!

1. Az igazi kiváltság. Jézus két olyan esetet nevez meg, melyben próféták nem a kiválasztott néphez tartozó emberekkel tettek jót. Miért döntött úgy Isten, hogy ezeknek az idegeneknek segít és nem saját népének? A választ Isten terveinek különbözőségében és az emberek fogadtatásában találjuk. Mert Isten megígérte nekünk a mennyországot, Ő minden gyermekét meg szeretné menteni. Hűtlenségünk, visszautasításunk azonban meghiúsíthatja Istennek a tervét. Ennek ellenére, Ő mindig tiszteletben tartja szabad akaratunkat. A megváltás útja azon múlik, mennyire fogadjuk el Istent és az Ő szeretetét, amit parancsainak megtartásával fejezhetünk ki. Maga Jézus mondta: „Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat” (Jn 14,15).

2. Isten családja. Jézustól kapott küldetésünk az, hogy saját és mások életét megváltoztassuk. „Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával. Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége.” (Mt 10,34-36). Ezért ne csodálkozzunk azon, ha a hozzánk legközelebb állók nem értenek meg vagy visszautasítják szeretetünket. Jézust sem fogadták el kortársai. Isten szeretete igazolja viselkedésemet. Mindenki, aki Isten szeretetét és az igazságot keresi, az Atya akaratát cselekszi.

3. Az igazságos jutalom. Istentől kaptuk a szeretet parancsát. Mikor az emberek köveket ragadnak, hogy Jézusra dobják, küldetésüket utasítják vissza, és azt bizonyítják, amit Jézus mondott, hogy senki sem próféta a saját hazájában. Ha én megvallom Istent mások előtt, Ő is megvall engem. Isten megvéd engem. Neki élek, nem magamnak. Nem szabad az emberek reakcióit magamra vonatkoztatni. „Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz, az igaz ember jutalmában részesül.” (Mt 10,40-41). Krisztus iránti hűségem lehetőséget biztosít a többi embernek, hogy Isten szeretetét jogos jutalmaként megkapja.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts Isten gyermekeként élnem! Mennyei Atyánk szeretete által egy új családba hív bennünket. Ez az új család egy közösség, melyet a szeretet köteléke tart össze. Te vagy a bátyánk, Te mutatod nekünk az utat. Segíts, hogy hiteles tanúja legyek az Atya szeretetének!

Elhatározás: Ma kifejezem valahogy szeretetemet mind barátaimmal, mind az idegenekkel szemben.


Erdő Péter bíboros atya 2012. márciusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy a Szentlélek segítségével az új evangelizáció eljuttassa Krisztus örömhírét minden emberhez.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom