2012. március 12., hétfő

Nagyböjt harmadik hete – hétfő

2012. március 12. – Hétfő


  A názáreti zsinagógában Jézus így beszélt a néphez: „Bizony mondom nektek,
  hogy egy próféta sem  kedves a maga hazájában.  Igazán mondom nektek,  sok
  özvegy élt  Izraelben Illés  idejében,  amikor az  ég  három évre  és  hat
  hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De  közülük
  egyikhez sem  kapott  Illés  küldetést, csak  a  szidoni  Száreptában  élő
  özvegyasszonyhoz. Ugyanígy  Elizeus  próféta  korában is  sok  leprás  élt
  Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán.” Ezt  hallva,
  a zsinagógában  mind  haragra  gerjedtek. Felugrottak,  kiűzték  Jézust  a
  városon kívülre, és fölvezették  arra a hegyre,  amelyen városuk épült,  a
  szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.
  Lk 4,24-30

  Elmélkedés:

  Jézus jól ismerte azokat a  názáretieket, akikhez beszélt a  zsinagógában,
  hiszen ebben a városban nőtt fel. A názáretiek is azt gondolták, hogy  jól
  ismerik Jézust,  aki  a körükben  élt,  és most  visszatért  városukba.  A
  történet szerint mindkét oldal csalódott. Jézus csalódását az okozta, hogy
  honfitársai nem fogadták el tanítását, amelyet más városokban oly szívesen
  hallgattak az emberek. Csalódott, mert szívélyesebb fogadtatásra számított
  és nem arra, hogy ellenségesen viselkedőkkel és halálát akarókkal  találja
  magát szemben. A  názáretiek emberek csalódását  pedig az okozhatta,  hogy
  továbbra is csak egy ismerőst láttak Jézusban és nem az Isten Fiát. Hogyan
  fogadom Jézust, amikor betér hozzám?
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Istenünk, te  jóságos  vagy,  mert képességet  adtál  nekünk,  hogy  téged
  megismerjünk. Te teremtetted a  mennyet és a földet.  Te vagy a  Mindenség
  Ura, az  egyedül igaz  Isten,  akin kívül  más  Isten nincs.  Urunk  Jézus
  Krisztus által  küldd  el  nekünk a  Szentlélek  országát!  Segíts  minden
  embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig  kitartson
  melletted!
  Szent Iréneusz
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom