2012. március 13., kedd

Nagyböjt harmadik hete – kedd

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu

A megbocsátás a megváltás záloga
2012. március 13. Nagyböjt harmadik hete – kedd

P. Shane Lambert

Mt 18,21-35
Akkor odalépett hozzá Péter és megkérdezte: "Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?" "Mondom neked - felelte Jézus -, nem hétszer, hanem hetvenhétszer. A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit. Amikor elkezdte a számadást, eléje állítottak egyet, aki tízezer talentummal tartozott neki. Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestül, gyerekestül, minden vagyonával együtt, s úgy fizessen. A szolga leborult előtte, és úgy kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent megfizetek neked! Az úr megkönyörült a szolgán, szabadon engedte, s adósságát is elengedte. Amikor kiment, a szolga találkozott egy másik szolgával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, elkezdte fojtogatni és követelte: Add meg, amivel tartozol! A másik szolga leborulva kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent visszafizetek neked! De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását. Amikor a többi szolga látta a történteket, igen elszomorodott. Elmentek és jelentették uruknak mind, ami történt. Az úr maga elé hívatta, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Kérésedre minden adósságodat elengedtem. Nem kellett volna néked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én megkönyörültem rajtad? - Ezzel az úr haragjában átadta a poroszlóknak, míg meg nem fizette mind, amivel tartozott. Így tesz mennyei Atyátok is veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsát szívből felebarátjának.

Bevezető ima: Uram! Hiszem, hogy életedet váltságul adtad bűneimért. Nincs más út számomra hálám kifejezésére, mint hogy megpróbálok kegyelmi életet élni. Bízom benne, hogy átalakítod szívemet, s így a Te elvárásaid szerint tudok majd szeretni.

Kérés: Uram! Add, hogy olyan határtalanul szeressek, ahogyan Te!

1. Számadást tartott, de kinek a számlájáról? Egy bankban nem emelhetek le pénzt akárkinek a számlájáról. És nem követelhetek olyantól pénzt, aki nem tartozik nekem. De nem is válthatok ki senkit. Sokkal inkább engem váltottak meg drága áron (ld. 1 Kor 7,23). Tehát Krisztusnak kell dolgoznom, nem magamnak. Számlámat Krisztusnál kell kiegyenlítenem, másoknak nincs tartozása felém. Ha én Krisztus kontójára, azaz az Ő nevében megyek a másik emberhez, akkor a végtelen kegyelem intézőjévé válok.

2. Alávetni magunkat Krisztus Királynak. Nem szolgálhatunk két úrnak. Akkor az egyiket szeretni fogjuk, a másikat gyűlölni. Vagy Istent szeretem, és magamat háttérbe szorítom, vagy magamat szeretem, de akkor Isten háttérbe szorul.(vö. Szt. Ágoston, Isten városa 14,28). Kinek szolgálok? Krisztus a királyom. „Benne van számunkra a megváltás az ő vére által, a bűnök bocsánata, kegyelme gazdagságának megfelelően.” (Ef 1,7). Általa vagyok gazdag. Országának pénzén szíve vérének képe van. Meg kell fizetnem Istennek, ami jár neki. Egész életemet neki kell szentelnem. Az igaz, hogy gondoskodnom kell feleségemről, gyermekeimről és vagyonomról, mint Krisztus Országának hű alattvalója. Ezért nem engedhetem meg magamnak, hogy a megváltás árát elvesztegessem. Krisztus iránti szeretetből végzett szolgálatom mások számára hasznot kell hozzon.

3. Ingyen. Megváltóm ezt tanította: „Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!” (Mt 10,8). A többiek észre kell vegyék, milyen nagylelkű vagyok. Ahol a kincsem, ott a szívem. (vö. Lk 12,34). A képességem a szeretetre végtelenné válik, ha szívem Jézusra támaszkodik. A szeretet megbocsát és békét ad. Ismerje meg mindenki a minket éltető reményt: „Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a felséges örökség, amely övé a szentek között.“ (Ef 1,18)

Beszélgetés Krisztussal: Jézus! Tedd elérhetővé számomra megváltásod kincseit! Válts meg engem szent véred által! Add, hogy mások felfedezzék bennem szeretetedet és kegyelmedet! Hívj meg mindenkit országodba!

Elhatározás: Ma bűneim vagy mások bűnei jóvátételére egy szeretet cselekedetet teszek, mert „a szeretet sok bűnt eltakar.“ (1 Péter 4,8).

A pápa imaszándéka 2012. március hónapra:
A nők közreműködése: Hogy az egész világon kellően elismerjék a nők közreműködését a társadalom fejlődéséhez.
Az üldözött keresztények: Hogy a Szentlélek adományozzon állhatatosságot mindazoknak, különösen Ázsiában, akiket Krisztus neve miatt hátrányosan megkülönböztetnek, üldöznek vagy halálba visznek.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom