2012. március 16., péntek

Nagyböjt harmadik hete – péntek

2012. március 16. - Péntek


  Abban az  időben egy  írástudó  megkérdezte Jézustól:  „Melyik az  első  a
  parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az  Úr,
  a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,
  teljes lelkedből, teljes  elmédből és  minden erődből!  A második  hasonló
  ehhez:  Szeresd  felebarátodat,  mint  önmagadat!  Ezeknél  nincs  nagyobb
  parancsolat.”
  Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő  az
  Egyetlen, és  hogy  rajta kívül  nincs  más. És  azt  is, hogy  őt  teljes
  szívünkből, teljes elménkből és  teljes erőnkből szeretni,  embertársunkat
  pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő- vagy  véres
  áldozatnál.”
  Jézus az  okos  felelet hallatára  megdicsérte:  „Nem jársz  messze  Isten
  országától.” Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni.
  Mk 12,28b-34

  Elmélkedés:

  Jézus korában nem lehetett  könnyű dolog megállapítani,  hogy a több  száz
  törvény közül melyik a legfontosabb. Éppen ezért az írástudók rendszeresen
  vitatkoztak a kérdésről és megpróbáltak valamiféle sorrendet felállítani a
  parancsok között. A  mai evangéliumban e  témában fordul valaki  Jézushoz,
  ami azt  jelzi,  hogy  Jézus  elég hamar  tekintélyt  szerzett  magának  a
  törvények magyarázása területén. A szeretet kettős irányú, az Isten és  az
  embertársak felé  megnyilvánuló  szeretetet nevezi  a  legfontosabbnak.  A
  szeretet esetében elsősorban talán nem is a törvénykönyvbe írt  parancsról
  van szó, hanem olyan  kötelességről, amelyet az  ember szívébe írt  Isten.
  Aki megismerte és érezte Isten  felé irányuló szeretetét, az törekszik  is
  arra, hogy viszonozza azt és az emberekkel való kapcsolatának is ez legyen
  az alapelve. Mire alapozom Istennel és az emberekkel való kapcsolatomat?
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Istenünk! Fiad, Jézus Krisztus vállalta  a kereszt súlyát. Odaadta  értünk
  az életét. Taníts meg minket, Istenünk, hogy mindennapjainkban készségesen
  vállaljuk az áldozatot. Nem beletörődést, hanem tudatos vállalást  kívánsz
  tőlünk. Add,  hogy  életünket  Krisztus szerint  alakíthassuk.  Add,  hogy
  életünket értelmesen  tudjuk leélni.  Add, hogy  feladatainkat  készséggel
  vállalhassuk.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom