2012. március 14., szerda

Nagyböjt harmadik hete – szerda

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu

A törvény és a szeretet jelentése
2012. március 14. Nagyböjt harmadik hete – szerda

P. Shane Lambert

Mt 5,17-19
Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában.

Bevezető ima: Úr Jézus! Hiszem, hogy Te vagy a Megváltóm! Bízom kegyelmedben és abban, hogy megbocsátod bűneimet. Te beteljesítetted a törvény Atyád előtt értem, bár én elbuktam a parancsok megtartásában. Szeretlek, Uram, mert Te vagy a kegyelem és az út az Atya igazsága felé.

Kérés: Uram! Taníts engem törvényedre, hogy a többi ember megtapasztalhassa rajtam keresztül szeretetedet!

1. A vizsga. A diákok számára minden vizsga az ítéletalkotás pillanata. Az utolsó napon aszerint ítélnek meg engem, ahogyan éltem az életem. Jézus nem azért jött, hogy megszüntesse a törvényt és a prófétákat, hanem hogy megtartsa és kiteljesítse. Ezért így tanít minket: "Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták." (Mt 22,37-40). Jézus nem azt mondja, hogy kerüljük a rosszat, hanem arra szólít fel, hogy tegyük a jót. A kiteljesedés, amit hozott, a lelki hozzáállás változásához vezet. Nem csak védekezek a rossz ellen, hanem pozitív az élethez és a mindennapi feladataimhoz való hozzáállásom. Így kitűnő eredménnyel tudjuk letenni a vizsgát.

2. A felhasználói kézikönyv. A tíz parancsot gyakran tíz tiltásnak mondják („ne…“). Én azonban egész más oldalát fedeztem fel. Ha valaki egy új számítógépet vesz, az első, ami a kibontásnál a kezébe kerül, a felhasználói kézikönyv, rajta a felirat „Használat előtt elolvasandó”. Ha kinyitjuk, vastag betűkkel a következő áll az első oldalon: „FIGYELMEZTETÉS”. Majd egy sor tiltás következik: „Ne dugja a komputer elektromos csatlakozóját 110 voltos hálózatba, ne ejtse le a dobozt, ne öntsön folyadékot a billentyűzetre, ne tegye ki a számítógépet erős napsugárzásnak, stb. A gyártó tudja, mi árthat a terméknek, és mindent felsorol, hogy a vásárolt terméket megfelelően használjuk. Ennek köszönhetően sok éven át élvezhetjük az áru nyújtotta előnyöket. Isten, a Teremtőnk, tudja, hogy milyenek vagyunk, és mi árt nekünk. Ezt mind írásba adta nekünk, hogy ne érjen sérülés bennünket. Ha szembeszegülünk az Istentől kapott törvényekkel, saját magunkat tesszük tönkre. Mivel az emberi természet nem változik, a törvények sem változnak.

3. A szolgálat lelkülete… Könnyű abba a kísértésbe esni, hogy csak azért tartsuk be a törvényt, mert az törvény. Ez a gondolkodás nem helyes. Egy felsőbb indok kell, amiért követem a törvényeket, és ez Isten iránti szeretetem. Azért tartom meg törvényeit, mert erre kért. „Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök.” (Jn 15,10-11). Boldogságom, mind a földi, mind az örök, Isten kegyelmének megélésén és továbbadásán múlik. „Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.” (Jn 13,15). Örök életre szóló jutalmat nyer az, aki a törvényt így teljesíti.

Beszélgetés Krisztussal: Jézus! Segíts minden nap átölelnem keresztemet! Te örök kiteljesedést és boldogságot ígérsz, ha szeretem az Urat. Égesd lelkembe jól láthatóan arcodat, hogy minél inkább az Atya tetszésére legyek. Taníts meg engem szeretni!

Elhatározás: Ma egy szeretet cselekedetet teszek felebarátomnak, ami a javára szolgál.

Erdő Péter bíboros atya 2012. márciusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy a Szentlélek segítségével az új evangelizáció eljuttassa Krisztus örömhírét minden emberhez.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom