2012. március 14., szerda

Nagyböjt harmadik hete – szerda

2012. március 14. - Szerda


  A hegyi beszédben Jézus ezt  mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok,  hogy
  azért jöttem,  hogy  megszüntessem  a  törvényt  vagy  a  prófétákat.  Nem
  megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé  tenni. Bizony mondom nektek,  amíg
  az ég és föld el nem múlik, nem  vész el a törvényből sem egy i betű,  sem
  egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is  eltöröl
  akár a legkisebb  parancsok közül  is, és  úgy tanítja  az embereket,  azt
  nagyon  kicsinek  fogják  hívni  a  mennyek  országában.  És  mindaz,  aki
  megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.”
  Mt 5,17-19

  Elmélkedés:

  Az  Isten  országába   jutás  feltételeként  beszél   Jézus  a   parancsok
  megtartásáról  és  azok  tanításáról.  A  mózesi  törvény  az  ószövetségi
  választott nép kapcsolatát szabályozta Istennel. Évszázadokon keresztül  e
  parancsok  megtartása  jelentette   az  Isten   népéhez  való   tartozást.
  Értelemszerű, hogy Jézus nem akarja  ezt a biztos alapot eltörölni,  hanem
  tökéletessé szeretné  tenni. Új  törvényt ad  az újszövetség  népének,  az
  Egyháznak, hogy  e  tökéletesebb  törvény,  a  szeretet  legfőbb  parancsa
  határozza meg a  kapcsolatot az  ember és  az Isten,  valamint az  emberek
  között. Az Úr tanítványaként a szeretet  törvénye szerint kell élnem és  e
  törvényt, mint az üdvösség feltételét kell tanítanom másoknak.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Ó Krisztus Jézus, hiszem, hogy igaz Isten  és igaz ember vagy. Te vagy  az
  isteni út, mely végtelen biztonsággal  hidalja át azt a szakadékot,  amely
  elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged tökéletes és
  oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és gyarlóságaim  ellenére
  el tud  vezetni  oda, ahol  te  magad vagy:  az  Atya keblére.  Add,  hogy
  hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el ne szakadjak tőled.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom