2012. március 11., vasárnap

Nagyböjt harmadik vasárnapja

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu

Tisztíts meg minket, Uram!
2012. március 11. - Nagyböjt harmadik vasárnapja

P. David Daly

A zsidók húsvétjának közeledtével Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban kalmárokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le. Kötélből ostort font, és mind kiűzte őket a templomból, juhaikkal és ökreikkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, asztalaikat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: "Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszükbe jutott az Írás szava: "Emészt a házadért való buzgalom." A zsidók azonban szót emeltek, ezekkel a szavakkal fordultak hozzá: "Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezt mered tenni?" Jézus azt válaszolta: "Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem." A zsidók ellene vetették: "Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, s te három nap alatt újjáépítenéd?" De ő saját teste templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek ezekre a szavakra, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak. Akkor, amikor húsvét ünnepe alkalmával Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, sokan hittek benne, mert látták a csodákat, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, s nem szorult rá, hogy bárki is felvilágosítsa az emberről. Tudta, mi lakik az emberben.

Bevezető ima: Uram, Jézusom! Hiszek megtestesülésedben. Hiszem, hogy azért jöttél, hogy taníts minket, szenvedj értünk, és megmutasd nekünk a mennyországba vezető utat. Bízom tökéletes jóságodban és irgalmadban, és biztos vagyok benne, hogy mindig vezetsz engem. Szeretlek és vágyom arra, hogy megismertesselek sokakkal, s így őket is az a béke és öröm töltse el, amit egyedül te adhatsz meg. Itt vagyok most előtted, készen állok és vágyakozom arra, hogy találkozzunk ezen az elmélkedésen keresztül.

Kérés: Uram, tisztíts meg engem!

1. „Emészt a házadért való buzgóság.” Amikor észrevették, hogy megtisztítja a templomot, az apostolok visszaemlékeztek a 69. zsoltár szavaira: „Mert emészt a buzgóság házamért.” (Zsolt 69,9). A buzgóság – az Isten háza iránti szenvedélyes szeretet – által Jézus beteljesítette az ószövetségi szavakat. Birtokba veszi a saját házát, a templomot, és kiűz onnan mindenkit, aki piactérré tette azt. Miközben ezt teszi, arra is megtanít minket, hogy a szívünket szabaddá kell tennünk minden önzéstől és gyakorlatias aggodalomtól. Meg kell tisztulnunk, hogy növekedhessünk a Krisztussal való barátságban!

2. A templom lerombolása. Jézus tanításai a templomról szintén a belső megtisztulás felé vezető utat mutatják meg számunkra, vagyis nem mást, mint húsvét misztériumát. Halálára és feltámadására utal, amikor azt mondja: „Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem”. Itt nemcsak beteljesíti az ószövetségi jövendöléseket, hanem példát mutat nekünk, és megadja a kulcsot a saját megtisztulásunkhoz: Meg kell halnunk önmagunknak, hogy élhessünk. Ki kell dobnunk magunkból az aggodalmakat és megszokásokat, amik eluralkodnak a szívünkön és az elménken még az ima ideje alatt is. Egyedül a megtisztulás által hallhatjuk meg a Szentlélek hangját!

3. Jézus tudja. Jézusnak nincs szüksége senkire, hogy elmondja neki, miként működik az emberi természet. Jól ismeri azt. Tudja, milyen nehéz kitörni abból, ami pusztán emberi, és felemelni egy lelki szintre mindazt, amit csinálunk. Amikor a földön járt, megtapasztalta azokat a küzdelmeket és kísértéseket, amikkel mi is szembesülünk nap, mint nap. Hűséges élete által megtanította nekünk, hogyan kell élnünk. Megtanította nekünk, hogy legyünk radikálisak, amikor Istent választjuk, s bátran tegyük Őt az első helyre. Az első helyre kell Őt tennünk a munkában, a családban és a személyes életünkben. Ha az első helyre tudjuk tenni Istent, akkor igazán a Szentlélek templomai lehetünk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, Te tudod, mennyire lenyom minket a pusztán emberi nyugtalanság; és mégis sokkal többet kívánsz számunkra. Segíts követnem a példádat, és add, hogy radikális legyek a lelkiéletemben. Add meg az erőt, hogy minden aggodalom és nyugtalanság elé tudjalak helyezni!

Elhatározás: Uram, ma mérlegelni fogom, mi van az életemben az első helyen, ami helyett valami másnak kéne ott lennie, és fogok tenni egy konkrét lépést azért, hogy újra felállítsam a megfelelő fontossági sorrendet.

A pápa imaszándéka 2012. március hónapra:
A nők közreműködése: Hogy az egész világon kellően elismerjék a nők közreműködését a társadalom fejlődéséhez.
Az üldözött keresztények: Hogy a Szentlélek adományozzon állhatatosságot mindazoknak, különösen Ázsiában, akiket Krisztus neve miatt hátrányosan megkülönböztetnek, üldöznek vagy halálba visznek.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom