2012. március 8., csütörtök

Nagyböjt második hete – csütörtök

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu

Hinni Isten Igéjében
2012. március 8. Nagyböjt második hete – csütörtök

P. Patrick Butler LC

Lk 16,19-31
Volt egyszer egy gazdag ember. Bíborba, patyolatba öltözködött, és mindennap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Szeretett volna jóllakni abból, ami a gazdag asztaláról lehullott, de csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag is és eltemették. Amikor a pokolban kínok között föltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. Ekkor felkiáltott neki: "Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse a nyelvemet, mert kínlódom ebben a lángban!'' Ábrahám ezt felelte neki: ,,Fiam! Emlékezz csak vissza, hogy életedben elnyerted javaidat, Lázár pedig ugyanígy a rosszat; ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ráadásul köztünk és köztetek nagy szakadék is van, hogy akik innen át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, se onnan hozzánk ne jöhessen senki.'' Erre az így szólt: ,,Akkor hát arra kérlek, atyám, küldd el őt apám házába, mert öt testvérem van. Tegyen előttük tanúságot, nehogy ők is ide jussanak, a gyötrelmek helyére.'' Ábrahám ezt válaszolta: ,,Van Mózesük és prófétáik, hallgassanak azokra!'' Az erre így könyörgött: ,,Nem úgy, atyám, Ábrahám! De ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, bűnbánatot tartanak.'' Erre ő azt felelte: ,,Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem fognak hinni!''

Bevezető ima: Hiszem, Uram, hogy velem vagy az imának e perceiben. Hallgatni akarom szavaidat, amelyek az örök élet Igéi. Uram, Te példabeszédekben tanítasz engem. Világos képet társz elém arról, hogy mit vársz el tőlem. Meg akarom mutatni neked szeretetemet azzal, hogy követem akaratodat. Segíts, hogy a mai példabeszéd tanulságának mélyére tudjak hatolni és add meg nekem a szükséges eszközöket ahhoz, hogy az életemet e szerint tudjam alakítani!

Kérés: Uram, segíts, hogy együtt érezzek azokkal a körülöttem élőkkel, akik szükséget szenvednek és ezt az együttérzést tettekre is tudjam váltani!

1. Illúzió a nagyszerűségről. A gazdagság és az élvezetek komoly csábítást jelentenek. Ha lehetőségem nyílna arra, hogy enyém legyen minden, ami a mai példabeszéd gazdag emberének vagyona, ha élvezhetném a fényűző lakomákat, akkor őszintén mondhatom-e, hogy a válaszom a „Köszönöm, nem” lenne? Látva, hogy milyen mértékű önkényeztetés teszi a gazdag embert érzéketlenné a koldus iránt, akinek szenvedéseit nap, mint nap látja. Hallgatva Jézus, példabeszédét, talán belátom, hogy ki kell lépnem abból az állapotból, amelybe a materializmus csábítása vezet.

2. A valóság ellenőrzése. A mondás így szól: „hiszem, ha látom”. De ebben az életben nem láthatok mindent, amit érdemes elhinnem, hogy eljussak az örök életre. Jézus szavait látás nélkül is el kell fogadnom, mert az „örök élet Igéi nála vannak”. (Jn 6,68). Hallgatva Jézus szomorú történetét a gazdag emberről, tudom, hogy magamat és erőforrásaimat mások szolgálatába kell állítanom. Így fogom teljesíteni a parancsot: „szeresd felebarátodat, mint önmagadat” (Lev 19,18; Mk 12,29-31).

3. Isten jelenléte. A gazdag ember Ábrahámhoz fordult. Kérte, hogy küldje el Lázárt a rokonaihoz. Szerette volna meggyőzni őket arról, hogy változtatniuk kell az életvitelükön, hogy elkerülhessenek egy hasonlóan tragikus végzetet. Ábrahám azonban az Isten szavára hivatkozott, Mózesre és a prófétákra. Én sem kereshetem máshol a jeleket. „Az Ige emberré lett és itt élt közöttünk.” (Jn 1,16). Szenvedett, meghalt és feltámadt, hogy megmentsen engem. Kinyilatkoztatta számomra az Isten Igéjét, ami jelen van a Szentírásban, és ami mutatja nekem az utat. Mi mást kérhetnék még? Isten mindent biztosít számomra, ami szükséges a megmenekülésemhez. Az összes többi csak tőlem függ.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, maradj mellettem, olyan közel, mint a Szentírás, amelyet bármikor fellapozhatok. „Az Isten szava ugyanis eleven, átható” (Zsid 4,12) nem egy halott levél. Add meg Uram nekem a hitet, amelyre szükségem van, hogy megtaláljalak az Írásban! Segíts úgy cselekednem, hogy az a Te mércéd és ne a világ mércéje szerinti legyen!

Elhatározás: Ma megpróbálom megosztani a Szentírás gazdagságát legalább egy emberrel.

Erdő Péter bíboros atya 2012. márciusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy a Szentlélek segítségével az új evangelizáció eljuttassa Krisztus örömhírét minden emberhez.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom