2012. március 8., csütörtök

Nagyböjt második hete – csütörtök

2012. március 8. – Csütörtök


  Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak:  „Volt
  egy gazdag ember.  Bíborba és patyolatba  öltözködött, és mindennap  dúsan
  lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a gazdag  kapuja
  előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, amely a
  gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a  kutyák
  jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok  Ábrahám
  kebelére vitték. A gazdag  is meghalt, és  eltemették. A pokolban,  amikor
  nagy kínjai közt  feltekintett, meglátta messziről  Ábrahámot és a  keblén
  Lázárt. Felkiáltott: Atyám,  Ábrahám! Könyörülj rajtam!  Küldd el  Lázárt,
  hogy ujja  hegyét  vízbe  mártva hűsítse  nyelvemet.  Iszonyúan  gyötrődöm
  ezekben a lángokban. Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél rá, hogy  milyen
  jó dolgod volt életedben,  Lázárnak meg mennyi jutott  a rosszból. Most  ő
  itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl. Azonfelül köztünk és köztetek
  nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne  tudjon,
  se onnét  ne tudjon  hozzánk átjönni  senki. Akkor  arra kérlek,  atyám  –
  kiáltotta újra –, küldd  el őt atyai házunkba,  ahol még öt testvérem  él.
  Tegyen bizonyságot  előttük,  nehogy  ők  is  ide  jussanak  a  gyötrelmek
  helyére. Ábrahám  ezt felelte:  Van Mózesük  és vannak  prófétáik.  Azokra
  hallgassanak. Ám az erősködött: Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha  valaki,
  a halottak közül  elmenne hozzájuk, bűnbánatot  tartanának. Ő azonban  így
  felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak
  közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.”
  Lk 16,19-31

  Elmélkedés:

  A gazdag amiatt kapott  büntetést, mert vagyonából  – bár lehetősége  lett
  volna rá –  nem segítette a  rászoruló embert. Isten  azért adja nekünk  a
  földön az anyagi  javakat, hogy  azokat helyesen használjuk  fel, s  ennek
  része az is,  hogy segítjük  a nálunk szegényebbeket.  A nagyböjti  időben
  különösen is oda  kell figyelnem  a rászorulók megsegítésére,  mert ez  az
  irgalmasság  megnyilvánulása.   Az  irgalmasság   cselekedeteinek   isteni
  parancsát  jól  ismerem  Jézus  Krisztustól.  Isten  nem  fog  ezen  felül
  semmiféle rendkívüli jelet  küldeni. Ha  a gazdagnak és  öt testvérének  a
  példáját követem,  nem lesz  helyem  az Isten  országában, s  emiatt  csak
  önmagamat  hibáztathatom.   Legyen  útitársam   a  mások   gondja   iránti
  figyelmesség és a segítségnyújtás további nagyböjti készületem folyamán!
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Nyisd meg, Urunk, a gazdagok szívét a szegények és szenvedők  szükségletei
  iránt.  Add,  hogy  a  munkanélküliek  munkaadóra  találjanak.  Segítsd  a
  hajléktalanokat,  hogy  otthonra  találjanak.  Adj  a  családoknak  minden
  nehézséget legyőző  szeretetet. A  fiataloknak nyiss  utat és  távlatot  a
  jövőbe. Oltalmazó  palástodat  terjeszd  ki a  kicsinyekre,  hogy  meg  ne
  botránkoztassák őket.

  ______________________________
__

  Aktuális:
  Kedves e-evangélium olvasók!
  Íme egy kis beszámoló nagy munkánkról: Egy felújítás során a templom  azon
  részeihez is közel lehet  kerülni, ahol a madár  se jár, de jelen  esetben
  inkább az igaz, hogy ahová csak egy  kóbor madár rak fészket, akinek ez  a
  hely tűnt a legbiztonságosabbnak. Mindig sejtettem, hogy jámbor állatok  a
  madarak.
  Az egykori  építés minőségét  egészen közelről  lehet ilyenkor  látni.  Az
  idősek elmondása  szerint,  amikor a  templom  épült az  1920-as  években,
  családonként egy  tehén árát  ajánlották fel  a helybeliek.  Bizony,  elég
  sovány tehenek  lehettek.  A bibliai  József  története jut  eszembe,  aki
  megfejtette az egyiptomi fáraó  álmát a hét  szűk esztendőt jelképező  hét
  sovány tehénről.  Én persze  azt szeretném,  hogy ha  száz év  múlva  újra
  felújítják majd a templomot, ne gondoljanak arra, hogy a gazdasági  válság
  miatt mostanában szintén szűk esztendők jártak. Új módszereket is tanulok.
  A festékkel például úgy  lehet spórolni, hogy  a szobrokat és  kereszteket
  körbefestik, mert úgy  sem látszik,  hogy mi  van mögötte.  Ez persze  egy
  korábbi művelet  volt.  Vagy nem  is  takarékosság miatt  volt  így?  Most
  mindenesetre leszedünk  mindent, és  ennyire  nem spórolunk  a  festékkel.
  Templomépítés 1. szabálya: Szúette fából  ne faragj keresztet! Még  válság
  idején se!
  Tettem  fel   képeket  a   honlapra,  amelyek   folyamatosan   frissülnek.
  Megnézhetitek többek között Cirenei Simon utódait, a madárfészket (talán a
  Szentléleké - galamb jelkép) és a hófúvás nyomait templomon belül.
  Képek:
  http://zalalovo.plebania.hu/galeria/list/templomfelujitas_2012/pictures
  A következő napokban már  egyre szebb képek  jöhetnek. Húsvétra a  nagyobb
  munkákkal szeretnénk végezni, utána pedig jöhetnek az apróságok.  Köszönöm
  minden e-evangélium olvasó támogatását!
  Szeretettel: István atya

  A  templomfelújításra  szánt  adományokat  a  plébánia  számlájára   lehet
  eljuttatni a következő lehetőségek valamelyikén:
  Csekket tudok küldeni  azoknak, akik  postacímük megadásával  ezt kérik  a
  zalalovo@gmail.com címre küldött e-mailben.
  Online  adomány:   http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas   Az   Adománynál
  válasszuk célként: Templom felújítása
  Utalás:   Számlatulajdonos    neve:   Zalalövői    Plébánia    Számlaszám:
  10402355-00026472-00000003 Megjegyzés: Templom felújítása
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom