2012. március 9., péntek

Nagyböjt második hete – péntek

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu

Felismerni Isten ajándékait
2012. március 9. Nagyböjt második hete – péntek

P. Patrick Butler LC

Mt 21,33-43, 45-46
Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda: szőlőt ültetett, kerítést készített köréje, prést ásott benne és tornyot épített. Aztán kiadta azt bérlőknek, és idegen földre utazott. Amikor elközelgett a szüret ideje, elküldte szolgáit a bérlőkhöz, hogy szedjék be a termését. A bérlők azonban megragadták a szolgáit; az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megkövezték. Ekkor ismét küldött más szolgákat, az előzőknél többet, de azok éppúgy tettek velük is. Végül elküldte hozzájuk a fiát, mondván: ,,A fiamat majd tiszteletben tartják.'' De a bérlők, mihelyt meglátták a fiút, azt mondták egymás között: ,,Itt az örökös, gyertek, öljük meg, és szerezzük meg az örökségét.'' Megragadták őt, kidobták a szőlőn kívülre és megölték. Amikor tehát eljön a szőlő ura, mit fog tenni ezekkel a bérlőkkel?'' Azt felelték neki: ,,A gonoszokat kegyetlenül el fogja pusztítani, a szőlőt pedig más bérlőknek adja, akik megadják neki a termést a maga idejében.'' Jézus ekkor azt mondta nekik: ,,Sohasem olvastátok az Írásokban: ,,A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett; az Úr tette azzá, és ez csodálatos a mi szemünkben''? Ezért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, és olyan népnek adják, amely meghozza annak gyümölcseit. Példabeszédeit hallva a főpapok és a farizeusok megértették, hogy róluk beszél. Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a tömegtől, mert az emberek prófétának tartották őt.

Bevezető ima: Uram, oly sokszor részesülök áldásodban. Köszönöm azt a sok lelki, fizikai vagy anyagi ajándékot, amelyekkel elhalmozol. Adj nekem szertő szívet, add, hogy viszont szerethesselek, és vissza tudjak fizetni neked mindent, ami tőled származik.

Kérés: Uram, add kegyelmedet, hogy gyümölcsöt teremjek az alázat és az önátadás által!

1. Jogosultnak lenni. Jézus történetei, példabeszédei mindig életszerű képet tárnak elénk. Hogyan lehet az – tehetem fel a kérdést, amint a történeten elmélkedek – hogy valakire bérleti díj nélkül rábíznak egy teljesen berendezett, mindennel ellátott szőlőt, és ennek fejében ő elbánik az adományozóval, amikor az néhány szőlőfürtöt kér szüret idején? Isten a teremtéskor annyi ajándékot készített nekem! Különféle adottságokat, áldást. Milyen az én hozzáállásom, amikor az Úr elküldi követeit, hogy az ajándékok némelyikét az Ő szolgálatába állítsam? Milyen a hozzáállásom, amikor Fiát küldi el?

2. Száműzni a gőgös illúziókat. A farizeusok főbenjáró büntetést követeltek a hálátlan bérlők számára, akik a példabeszéd gazdájának szolgáit és fiát megölték. A gőgjük, a tökéletesre formált kép, amelyet magukról alkotottak, visszatartotta őket attól, hogy észrevegyék: a történet róluk szólt. Amikor pedig ráébredtek erre, dühbe gurultak, ahelyett, hogy a megtérésüket fontolgatták volna. Én ne így reagáljak! Száműznöm kell az illúziót, amelyet a gőg alkotott bennem és harcolnom kell, hogy hálás kedvezményezett legyek, aki időben beszolgáltatja a termést Isten szőlőskertjében.

3. Szegletkőre építeni. A 118. zsoltárt idézve, Jézus azonosítja magát azzal a fiúval, akit elvetettek azok, akiket az Atya megáldott. „A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be” (Jn 1,11). Én felismerem és elfogadom Őt. „Ám akik befogadták azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek.” (Jn 1,12). Azonban apostolként azt is el kell fogadnom, hogy velem is úgy bánjanak, mint ahogy vele tették. „Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20).

Beszélgetés Krisztussal: Alakítsd át a szívemet, Uram, hogy világosan lássam: mindenem, amim van és mindaz, ami vagyok, Tőled származik. Neked van jogod arra, hogy begyűjtsd a termést a szőlődből, amelyet bérbe adtál nekem: életem, tehetségeim, javaim. Uram, a szívembe rejtlek téged, és mindenemet, amim van, és ami vagyok, a Te szolgálatodba állítom.

Elhatározás: Találok időt arra, hogy megköszönjem az imában Istennek az ajándékait, és felajánlom, hogy visszaadom neki azokat, saját erőfeszítéseimmel gazdagítva.

A pápa imaszándéka 2012. március hónapra:
A nők közreműködése: Hogy az egész világon kellően elismerjék a nők közreműködését a társadalom fejlődéséhez.
Az üldözött keresztények: Hogy a Szentlélek adományozzon állhatatosságot mindazoknak, különösen Ázsiában, akiket Krisztus neve miatt hátrányosan megkülönböztetnek, üldöznek vagy halálba visznek.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom